09 november 2017

VOLGEBOEKT SHARE meets december Hergebruik Grondstoffen

Graag nodigen we u vrijdag 1 december 2017 van 9.30 - 12.00 uur uit voor SHARE meets. Deze keer zijn we te gast bij Rabobank regio Schiphol. Het thema is Hergebruik Grondstoffen. De setting is informeel en interactief met ongeveer 50 gasten. Concreet aan de slag. Nieuws en ervaringen delen. Welke kansen zijn er? Samen werken aan een duurzame samenleving. Over sectoren heen gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Het doel is elkaar versterken zodat het sneeuwbaleffect groter wordt. Samen realiseren we een circulaire economie die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert.

Programma
9.00  Ontvangst met koffie en thee bij Rabobank Regio Schiphol
9.30  Welkom door moderator Els Avontuur, directeur Bedrijven Rabobank Regio Schiphol
9.45  Inleiding wethouder Adam Elzakalai
9.55 Twee gespreksronden in carrouselvorm: 

1) Kansen hergebruik grondstoffen Metropoolregio Amsterdam door: 
Programmamanager Grondstoffen Lex Hendriksen en Grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann
In een circulaire economie worden alle grondstoffen na gebruik zo hoogwaardig mogelijk teruggebracht in het economisch systeem, zodat de kringlopen van producten en materiaalstromen worden gesloten. Dit biedt kansen voor de Metropoolregio Amsterdam: het leidt tot kostenbesparing, creëert nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en bespaart grondstoffen en energie. De missie van de Metropoolregio Amsterdam is om in 2020 een internationaal vooraanstaande positie verworven te hebben als circulaire grondstoffen hub van Europa. De overgang naar een circulaire economie is een transitie-proces. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zullen elkaar moeten versterken en samenwerkenom randvoorwaarden voor de circulaire economie te creëren en de kringlopen te sluiten. Programmamanager Grondstoffen Lex Hendriksen en Grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann gaan met u in gesprek over de kansen en uitdagingen in de regio rondom de circulaire economie

2) Businesscase Hergebruik Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van bedrijven door: 
Managing director The Waste Transformers Lara van Druten en Jordy Keimes van DLL Vendor Finance
The Waste Transformers maken meters met het omzetten van afval in energie: in Haarlemmermeer, de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van bedrijven wordt op locatie omgezet in energie: dat kan op iedere straathoek en in ieder gebouw. Het bedrijf sluit de kringloop en dat is zichtbaar. Het in Haarlemmermeer gestarte bedrijf heeft hiermee inmiddels wereldwijde impact. The Waste Transformers wonnen daarom dit jaar de SHARE Award 2017. Lara van Druten vertelt over het businessmodel rondom de kansen van hergebruik GFT grondstoffen en de buitenlandse contacten. In aansluiting vertelt Jordy Keimes van DLL Vendor Finance in deze gespreksronde meer over de uitwerking van het businessmodel dat ze samen hebben opgezet. Hoe is dit idee tot stand gekomen? Wanneer heeft zo’n leaseconstructie meerwaarde? Tevens zal hij een aantal inspirerende voorbeelden geven van andere succesvolle circulaire leaseconstructies.

11.30  Plenaire terugkoppeling o.l.v. Els Avontuur
11.50  No (social) waste missie in de horeca en catering.
          The Colour Kitchen Bartel Geleijnse over lokale ingrediënten, hergebruik van eten en no social waste. 
12.00  Netwerklunch door The Colour Kitchen 
12.30  Einde

Locatie
Rabobank Regio Schiphol, Polarisavenue 150, Hoofddorp

Aanmelden 
Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden. Deze bijeenkomst van SHARE meets is VOLGEBOEKT. 

Hou deze website in de gaten voor het verslag en voor de volgende bijeenkomst in maart 2018. 

 
terug naar overzicht


Deel dit