01 februari 2017

Gemeente ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen is op 24 januari in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. Wethouder Ap Reinders ondertekende namens de gemeente Haarlemmermeer. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de circulaire ambities van Haarlemmermeer. Het akkoord wordt ondersteund door overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onder aanvoering van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Met de ondertekening heeft Haarlemmermeer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de Transitieagenda’s die de uitwerking zijn van het akkoord.    

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 
Er worden steeds meer afspraken gemaakt om Nederland circulair te maken. In 2016 ondertekende Haarlemmermeer met andere gemeentes, provincies, waterschappen en ministeries het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020. In het manifest hebben de partijen afspraken gemaakt om maatschappelijk verantwoord inkopen te bevorderen. Maatschappelijk verantwoord inkopen wil zeggen dat bij het inkopen van goederen en diensten rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

Grondstoffen belangrijk 
Grondstoffen vormen een belangrijk onderdeel van de circulaire samenleving. We produceren dagelijks nieuwe grondstoffen (afval): in de keuken, in de tuin, op kantoor, in de fabriek. Hoe beter we grondstoffen inzamelen, hoe meer grondstoffen ook daadwerkelijk in de keten kunnen blijven. En hoe minder restafval er uiteindelijk overblijft. 

Minder restafval, minder milieubelasting 
Het mes snijdt zo aan verschillende kanten: minder restafval en dus minder verwerkingskosten en minder milieubelasting. Minder afvalstoffenheffing voor de inwoners dus. We krijgen meer grondstoffen tot onze beschikking en halen steeds minder grondstoffen uit de bodem. Dit is beter voor het milieu en voor onze leefomgeving. Haarlemmermeer onderzoekt in het project ‘Winst uit je afval’ samen met inwoners hoe we meer grondstoffen kunnen inzamelen en restafval kunnen terugdringen.

Materiaalbanken 
Grondstoffen zijn niet alleen uit afval te winnen, ook bijvoorbeeld gebouwen en wegen zijn in feite allemaal materialenbanken. Haarlemmermeer stimuleert duurzaam bouwen: op zo’n manier bouwen dat materialen later opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo is Park 20|20 op Beukenhorst-Zuid het grootste aaneengesloten cradle-to-cradle bedrijvenpark in Europa. Samen met de gemeente Velsen is Haarlemmermeer binnen de Metropoolregio Amsterdam trekker van het thema circulaire economie en het intensiveren van de Europese samenwerking op dit gebied.
terug naar overzicht


Deel dit