11 oktober 2017

De Circulaire Weg: de weg van de toekomst

Wegen kunnen veel duurzamer worden aangelegd dan nu gebeurt: met minder grondstoffen, meer groen en duurzame verlichting bijvoorbeeld. Het platform De Circulaire Weg zet zich hiervoor in. Het initiatief was dit jaar een van de vier genomineerden van de SHARE Award, een duurzaamheidsprijs van de gemeente Haarlemmermeer en het bedrijfsleven. Erik-Jan van der Linden van De Circulaire Weg: "Er zijn in de wereld van de bouw en infrastructuur veel circulaire initiatieven en producten in ontwikkeling. Door die te combineren kunnen we echt een meerwaarde creëren. Wij zetten verschillende producten en diensten in om oplossingen op maat te bieden." Binnen dit Haarlemmermeerse platform, gelanceerd in 2015, bundelen bedrijven hun krachten voor de bouw van duurzame wegen. Erik-Jan van der Linden: "De regels staan deels haaks op de circulaire weg zoals wij die voor ogen hebben". 

Minder grondstoffen
Hoe ziet de 'circulaire weg' er uit? Hij heeft in ieder geval veel minder grondstoffen dan nu in wegen worden gebruikt. Dat is op zich al winst. Bovendien worden materialen (her)gebruikt die al ter plekke aanwezig zijn. Doordat geen enorme hoeveelheden zand en puin van elders hoeven te worden aangevoerd, zijn ook veel minder (vervuilende) vervoersbewegingen nodig. De asfaltlaag is dunner en kan later opnieuw worden gebruikt.

Groene geluidswanden
Maar het gaat niet alleen om de weg zelf, maar óók om zaken als straatmeubilair, verlichting, bermen, groenstroken en geluidswanden, vertelt Van der Linden. "Denk aan bomen en planten langs de weg die fijnstof opnemen, groene geluidswanden, lichtmasten die via zonnepanelen hun eigen energie opwekken, slimme oplossingen voor het opvangen van water bij hoosbuien enzovoort. Wij hebben aandacht voor alle aspecten van circulariteit."

Voorschriften
Ruim baan dus voor de aanleg van die mooie toekomstbestendige wegen, zou je denken. Maar dat is helaas nog niet het geval. "Overheden hanteren voorschriften waar wegen aan moeten voldoen, onder meer over de opbouw van de ondergrond en de dikte van het asfalt. Die staan deels haaks op de circulaire weg zoals wij die voor ogen hebben."

Wereldwijd beproefd
Is zo’n weg met minder grondstoffen dan wel realistisch? Van der Linden: "De methoden die wij gebruiken zijn wereldwijd beproefd. Onder meer in havens, op terreinen waar grote zware kranen overheen rijden, en in gebieden met een heel drassige grond. Die methoden zijn absoluut goed. Alleen moet de regelgeving hierop worden aangepast. Wij zijn met overheden in gesprek en hopen binnenkort een proeftraject aan te leggen in Haarlemmermeer."


terug naar overzicht


Deel dit