06 maart 2017

Inschrijving SHARE Award 2017 van start

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de SHARE Award. Het is een blijk van erkenning voor een bedrijf uit de regio dat opvalt op het gebied van pionieren met duurzame initiatieven en kansen. De SHARE Award is een onderscheiding van gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met Founders uit het bedrijfsleven. De Award wordt tijdens SHARE 2017 voor de zesde keer uitgereikt. Een blijk van waardering en stimulering voor een bedrijf uit de regio Haarlemmermeer dat uitblinkt in duurzame initiatieven. Kent u een bedrijf dat de SHARE Award verdient? Laat het ons weten! U kunt tot 31 maart 2017 een bedrijf aanmelden. 

Eerdere winnaars zijn: Rigo Verffabriek, Joost Valk Architectuur, Shell Thiocrete, Park 20|20, Nijssen Recycling en Coöperatieve Vereniging Miscanthusgroep. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol op positieve wijze bij aan de transitie naar een circulaire economie. 

Genomineerden
Uit alle inzendingen kiest de SHARE Award-jury drie bedrijven die worden genomineerd voor de SHARE Award 2017. Deze drie nominaties maken we woensdag 5 april bekend. De drie kandidaten worden vervolgens uitgebreid onderzocht op hun duurzame ambities. Hierbij worden zij namens de jury bezocht door een filmteam. Uiteindelijk wordt op maandag 29 mei 2017 de winnaar bekendgemaakt tijdens het SHARE 2017 congres in SugarCity.

Criteria en aanmelden
Voor deelname aan de SHARE Award 2017 moeten bedrijven aan de volgende criteria voldoen:
- Bedrijven komen uit de regio Haarlemmermeer of hebben een directe relatie met de regio.
- Uitgesloten van deelname zijn eerdere winnaars van de SHARE Award en leden van de Stuurgroep.
- Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of door anderen door het invullen van een vragenformulier.  

Aanmelden voor de SHARE AWARD kan t/m 31 maart 2017 door dit vragenformulier in te vullen.

Duurzaamheid leeft in Haarlemmermeer
SHARE is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en Founders uit het bedrijfsleven. "Samen maken wij ons sterk voor een transitie naar een circulaire samenleving in Haarlemmermeer. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Duurzaamheid gaat verder dan duurzame energieopwekking, mobiliteit, afvalscheiding en hergebruik. Het gaat ook over de inrichting van de openbare buitenruimte, woningen, (agrarisch) ondernemerschap, beheer en onderhoud, innovaties in het inkoop en aanbestedingsbeleid, behoud van cultuurhistorische en ecologische waarden, economisch rendement en financiële duurzaamheid. Duurzaamheid gaat daarnaast over ruimte voor initiatieven, samenhang in beleid, nieuwe vormen van participatie en over lokale, regionale en (inter)nationale samenwerking. Kortom: duurzaamheid gaat over de manier waarop we in de toekomst willen wonen, werken, leren en leven met als ultieme doel een circulaire samenleving." 


terug naar overzicht


Deel dit