03 februari 2017

Gemeente feliciteert winnaar Cruquius Penning Onno Dwars

De gemeente Haarlemmermeer feliciteert Onno Dwars, commercieel directeur Ballast Nedam Development, met de Cruquius Penning 2017. Met de jaarlijks terugkerende 1852 Lezing wil Haarlemmermeer kennis uit wisselen en pioniers op het gebied van de circulaire samenleving een podium bieden. De Cruquius Penning richt de schijnwerper op één pionier in het bijzonder. ‘Onno Dwars durft vooruit te blikken op de toekomst; hij kijkt op een nieuwe manier naar de economie en creëert maatschappelijke waarde. Hij handelt vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheid en idealen en het maatschappelijk belang waarbij de lange termijnstrategie altijd voorop staat. Onno Dwars is de drijvende kracht, motor, dwarsdenker en inspirator; hij grijpt een rol voor zichzelf die niet vanzelfsprekend is’.

Dit staat te lezen in het rapport van het Comité van Aanbeveling van de 1852 Lezing en tevens jury voor de Cruquius Penning. Het Comité werd gevormd door Thomas Rau, Turntoo, Pallas Agterberg, directeur Strategie bij Alliander en winnaar Cruquius Penning 2016, Floor Felten, directeur Asset Management bij Royal Schiphol Group, Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur in de provincie Noord-Holland, Maurits Groen, ondernemer MGMC en John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie van Haarlemmermeer. Onno Dwars ontving de Cruquius Penning tijdens de tweede 1852 Lezing, op vrijdag 3 februari in het Foxtheater in Haarlemmermeer.

1852: uit water gewonnen
Ruim 160 jaar geleden werd Haarlemmermeer uit water gewonnen. Dankzij de visie en daadkracht van de toenmalige pioniers werd in 1852 het Haarlemmermeer drooggelegd. Het Cruquius gemaal is nog altijd het tastbare symbool van de manier waarop innovatieve voortrekkers van water nieuw land wisten te maken. Deze pioniersgeest is onlosmakelijk verbonden met Haarlemmermeer. Tegenwoordig staat de gemeente Haarlemmermeer voor nieuwe uitdagingen. Een daarvan is de transitie naar de circulaire samenleving. Met de jaarlijks terugkerende 1852 Lezing wil Haarlemmermeer kennis uit wisselen en pioniers op het gebied van de circulaire samenleving een podium bieden. De Cruquius Penning richt de schijnwerper op één pionier in het bijzonder. De Cruquius Penning is vernoemd naar Nicolaas Kruik, landmeter van beroep. Hij maakte in de 18de eeuw plannen voor drooglegging van het Haarlemmermeer en wijzigde zijn naam in Nicolaus Cruquius.

Keynote 1852 Lezing
De circulaire samenleving draagt bij aan een sterke concurrentiepositie en biedt veel kansen. Maar er zijn ook uitdagingen en vraagstukken. Een daarvan is de financiering van deze transitie. Naast innovatie op technisch en juridisch (regelgeving) gebied is innovatie op financieel gebied nodig. Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, heeft tijdens de tweede 1852 Lezing zijn visie gegeven op de financiering van de circulaire transitie. “We willen de overgang versnellen. De bestuurders van ABN AMRO, ING en Rabobank willen hier graag aan bijdragen. Inzichten in circulaire bedrijfsmodellen combineren we met kennis van financiële producten en risicobeheer. Door als financiële sector samen te werken met bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken we actief mee aan het toekomstige succes van Nederland.” 

Wiebe Draijer is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank. Hij is geboren in Enschede en studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft bijna 23 jaar bij adviesbureau McKinsey & Company gewerkt. Van 2012 tot 2014 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad en sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank.

Comite van Aanbeveling 1852 Lezing en jury Cruquius Penning
Thomas Rau, ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Twee jaar op rij in de duurzame top 100 van Trouw.

Pallas Agterberg, directeur Strategie Alliander en winnaar eerste Cruquius Penning.
‘De toekomst kent geen andere economie dan een duurzame. Het is geen vrijblijvend verhaal. De industrie overleeft alleen als het geen CO2 meer uitstoot. Dat geldt eigenlijk voor de hele economie. Nu komt bijna overal CO2 aan te pas, dus de uitdaging is enorm.'

Maurits Groen, serial sustainability entrepreneur. Nummer 1 in de duurzame top 100 van Trouw, in 2015, nu jurylid van de duurzame 100. Zijn missie: een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame wereld door bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties te adviseren en te ondersteunen in oprechte duurzaamheidsambities.

Floor Felten, directeur Asset Management Royal Schiphol Group. In 2017 gaat Schiphol volledig over op groene stroom opgewekt op nieuwe locaties in Nederland. Floor Felten wil met Schiphol aantoonbaar stroom afnemen van duurzame opweklocaties in Nederland, zodat Schiphol een bijdrage levert aan het stimuleren van de transitie naar duurzame energie.

Jack van de Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur van de provincie Noord-Holland. Noord-Holland heeft grote ambities voor verduurzaming maar gelooft in een mix van toepassingen. Die mix bestaat onder andere uit zonne-energie, biomassa, circulaire economie, duurzame mobiliteit én wind.

John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie, Haarlemmermeer.
‘Ruim 160 jaar geleden werd onze polder drooggelegd door durfals en dwarsdenkers. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Maar nu staan we voor nieuwe uitdagingen als het gaat om een gezonde en welvarende leefomgeving. Ik ben ervan overtuigd dat economie en een gezond milieu samen kunnen gaan. Dat laten we in Haarlemmermeer zien.’


terug naar overzicht


Deel dit