24 augustus 2017

Wijk inrichten als spons is noodzakelijk en aantrekkelijker

NMCX Centrum voor Duurzaamheid vroeg begin dit jaar aan circa vijftig leerlingen van het Kaj Munk College om advies te geven aan vijf initiatiefnemers die minder steen en meer groen willen in hun eigen straat in Haarlemmermeer. "De wijk inrichten als een spons is niet alleen noodzakelijk, maar zorgt ook voor een aantrekkelijkere wijk!" Dat is de overlappende boodschap van de verschillende groepen leerlingen die deelnamen aan een Onderzoek- en Ontwerpopdracht over klimaatbestendige buurten. Het doel was de openbare omgeving beter bestand te maken tegen onder andere de toenemende hevige regenbuien en hittestress. Ook werden de plannen gepresenteerd aan buurtbewoners, ouders, de gemeente Haarlemmermeer, de betrokken experts en andere geïnteresseerden.

Denken in mogelijkheden
Een van de gemeentelijke gebiedsbeheerders gaf aan: "Kenmerkend voor leerlingen is dat ze denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit zorgt voor een positieve en creatieve kijk en heeft ons zeker geïnspireerd. Uit de plannen komt goed naar voren dat ze gemaakt zijn door jongeren met een frisse blik. Een mooi voorbeeld is het voorstel om alle afvalbakken buiten de tuin te plaatsen, zodat er in de tuin meer plek is om tegels te vervangen door groen."

Schoolplein
Naast de plannen voor de verschillende buurten ging er ook een groep leerlingen aan de slag met een plan voor de vergroening van het schoolplein van het Kaj Munk College. Deze plannen worden binnenkort aan de directie van de school voorgelegd om uit voeren. Rudy Klaassen, projectleder Voortgezet Onderwijs bij NCMX, vertelt: "Het leuke aan de Onderzoek- en Ontwerpopdrachten is dat de leerlingen serieus genomen worden. Waar het kan worden de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd."

Veel ouders bereikt
Naast het vergroenen van de openbare omgeving, is ook het vergroenen van particuliere tuinen belangrijk bij het klimaatbestendig en waterproof maken van Haarlemmermeer. De boodschap van Haarlemmermeer Waterproof, een campagne van de gemeente en NMCX, is tijdens de presentaties van de leerlingen ook overgebracht op de vele aanwezige ouders. Erna Krommendijk, projectleider Haarlemmermeer Waterproof: "In zogeheten ‘versteende’ gebieden is veel verhard oppervlak en weinig groen te vinden. Het water kan hierdoor niet weg bij hevige regenval. Dit kan veel overlast en schade veroorzaken. Met een groene tuin zorg je ervoor dat het regenwater niet via de tuin jouw huis of dat van je buren binnenstroomt en creëer je een spons."

Ontspanning
Daarnaast heeft een groene tuin ook meer voordelen. Zo zorgt een groene tuin bijvoorbeeld voor ontspanning, een gezondere luchtkwaliteit en verkoeling tijdens hete dagen. Op www.haarlemmermeerwaterproof.nl worden voorbeelden getoond, die continu worden aangevuld. Partners in dit project zijn: Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmermeer Waterproof, Groei en Bloei, Gewildgroei, tuinspecialist Boji, Dorpsvereniging Graan voor Visch en het Kaj Munk College.

Leerlingen presenteren hun plannen. Foto: Rob van Dijck

 
terug naar overzicht


Deel dit