maandag 16 november 2020

UITNODIGING SHARE Meets Biodiversiteit wo 2 december 2020

Graag nodigen wij je uit voor SHARE Meets met als thema Biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen. Eke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Biodiversiteit is behalve mooi, ook van onschatbare waarde en een goede indicator van de gezondheid van onze aarde. Omdat het zo veelomvattend en belangrijk is zetten veel organisaties zich in voor het vergroten en beschermen van biodiversiteit. Tijdens deze SHARE Meets komt er een aantal aan bod.

Programma

15.00  Welkom door moderator Alex Tuinstra, gemeente Haarlemmermeer
Alex gaat in gesprek met de volgende gasten en er is interactie met het publiek.

Hanneke van Ormondt Urgenda en Franke van der Laan Stichting MEERGroen over de succesvolle actie MeerBomen.Nu. Deze winter worden minimaal 1 miljoen bomen geplant door ze gratis weg te geven. Samen met vrijwilligers wordt het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden of stadsparken verzameld onder toezicht van de boswachter of terreinbeheerder. Vervolgens krijgen deze jonge zaailingen een plek waar ze gewenst zijn op het platteland, in achtertuinen, op bedrijventerreinen en gemeentebermen.

“Het beste moment om een boom te planten, was 20 jaar geleden. 
Het op één na beste moment is nu." 

Sven Kallen, oprichter van Stichting Life Terra uit Amsterdam, spreekt over het grootste LIFE-klimaatproject dat ooit door de EU is goedgekeurd. Met het herbebossingsproject Life Terra moeten binnen vijf jaar 500 miljoen bomen worden geplant in heel Europa. Er is een investering van 12,8 miljoen euro mee gemoeid. Aan het project zijn zestien deelnemers uit acht landen verbonden. Een van de doelstellingen van het project is een belangrijke bijdrage te leveren aan de Europese Green deal, waarin is afgesproken dat er in 2030 3 miljard bomen bij geplant moeten zijn. Via Rabobank is Life Terra gelinkt aan Algae Innovations, winnaar van de SHARE AWARD 2019.

Wethouder Mariëtte Sedee en polderecoloog Moniek van Leeuwen over biodiversiteit en kansen voor natuur in de stedelijk gebieden zoals natuurinclusief bouwen, stadslandbouw, tiny forests en groene bedrijfsterreinen. Met welke slimme ideeën en maatregelen kunnen we de natuur in regio Haarlemmermeer bevorderen?

Martijn van Gelderen, manager Milieu en Omgevingskwaliteit gebiedsontwikkelaar BPD
Bij nieuwbouwprojecten zie je steeds vaker dat er 'natuurinclusief' wordt gebouwd. Aan de ontwerptafel wordt bedacht welke planten en dieren er kunnen leven. Uitgangspunt is het in stand houden van biodiversiteit en deze te vergroten. Als grote gebiedsontwikkelaar wil BPD een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden, wijken en woningen richten ze de leefomgeving zo in dat deze bestand is tegen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte. Hoe is dat voor Hyde Park in Hoofddorp?

Mariken Straat, projectleider biodiversiteit bij het NMCX waar ze ook de vrijwilligers pools voor GreenBASE (bloemrijke akkerranden bij boeren in Haarlemmermeer) organiseert. Verder is ze sinds 2013 projectleider van Kunstfort Projects: Bee Heroes, een meerjarig ecologisch kunstproject waarbinnen wordt gewerkt aan een wereld met meer bijen en meer bij-bewustwording. In het dorp Vijfhuizen onderhoudt Bee Heroes met een vrijwilligersgroep 7000 m2 ecologische bijenbloemenvelden.

16.30 Afronding door moderator Alex Tuinstra

Aanmelden
Wij willen graag weten of u deelneemt. U kunt zich aanmelden via deze link.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een aparte link voor deelname aan de livestream.

Graag tot ziens tijdens SHARE Meets op 2 december!

Fotografie: Kees van der Veer, bijenkasten Plesmanhoek.