26 oktober 2016
Op weg naar afvalloze school
Integraal Kind Centrum (IKC) Wereldwijs in Hoofddorp heeft afgelopen week de eerste stappen gezet in de richting van een afvalloze school. Alle leerlingen kregen les over hergebruik en recycling. Ook staat in elke klas nu een aparte bak voor groente- en fruitafval, plastic en drinkpakken, papier en restafval. Wethouder John Nederstigt (Duurzaamheid) gaf de school een knikkertegel van recycled plastic als dank voor de inzet van leerlingen en docenten om Haarlemmermeer weer een stukje duurzamer te maken. 

“Kan het ook anders?” is de vraag die meester Rudy van NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, de kinderen van groep 5/6 stelt nadat ze een voorwerp hebben ‘gered’ uit een doos die een verbrandingsoven moet voorstellen. De kinderen komen er al gauw achter dat je veel voorwerpen best nog kunt gebruiken. Een meisje vist een stevige papieren strook uit de doos en maakt er spontaan een hoofdtooi van. Een jongen ziet in een glazen bakje een geschikt voerbakje voor de kat. En een versleten babydoekje kan volgens de kinderen dienst doen als poetslap en er kan zelfs nog een knuffelpopje van worden gemaakt.

In de goede bak
De voorwerpen die niet meer voor een ander doel kunnen worden gebruikt, zoals een kartonnen doosje waar pillen in hebben gezeten, verdwijnen keurig in de juiste bak. Ook de jongere kinderen weten goed raad met de verschillende afvalsoorten. Edgard rent enthousiast langs de bakken om aan te wijzen waar wat in moet. De hoop afval die meester Rudy onder grote hilariteit uit een grijze zak heeft geschud, wordt steeds kleiner. Toch zijn er ook spullen waar de kinderen niet direct raad mee weten. Een drinkpakje bijvoorbeeld.

Meester Rudy vertelt:
“Dat mag in Haarlemmermeer bij het plastic, maar nog beter is het om bijvoorbeeld een bidon of dopper mee naar school te nemen; die gooi je niet weg maar vul je gewoon opnieuw.”

“Je staat versteld hoeveel afval kinderen in een korte pauze produceren”, wijst leerkracht Gerdien Boerhout naar de tafeltjes vol plastic zakjes en drinkpakjes. “Daar willen we als school iets aan doen. We willen minder restafval. En hoe mooi is om hier in de Week van de duurzaamheid mee te beginnen.”

Gerdien en haar collega’s merken dat de kennis bij de kinderen over afvalscheiding en –preventie heel verschillend is. “De een weet het allemaal al omdat thuis ook afval gescheiden wordt, terwijl de andere een hele tijd met iets in z’n handen staat en zich afvraagt wat hij ermee moet. Als er op school aandacht voor is, dan nemen kinderen het ook mee naar huis. ‘Waarom gooi je het plastic nog bij het restafval?’, gaan ze hun ouders dan vragen. Op termijn willen we ook richting de ouders iets organiseren om ze ervan bewust te maken dat afval grondstof is. Maar eerst richten we ons op de bewustwording bij de kinderen.”

Bakkencontrole
Terug naar de les van meester Rudy, hij komt erachter dat er nog geen bak is voor glas. “We hebben als school weinig glas, behalve op de vrijdagmiddag”, bekent de juf. Daar weet Rudy wel raad mee. Hij stelt meteen twee jongens aan die elke dag de bakken willen controleren op afval dat er niet in thuis hoort. “Als jullie toch een fles in de restafvalbak vinden, wijs de juffen en meesters dan waar hier in de buurt de glasbak staat.” 

Het educatieprogramma Recycling is een initiatief van Meerlanden, in samenwerking met de gemeente en NMCX, Centrum voor Duurzaamheid. Het afval wordt al in de klas gescheiden. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Daarnaast krijgen alle klassen onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.terug naar overzicht