01 oktober 2010
PrimAviera: interessante locatie voor glastuinbouw
Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft in opdracht van Stallingbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) onderzoek verricht naar PrimAviera. Het gebied in Haarlemmermeer werd geanalyseerd als vestigingslocatie voor de glastuinbouw: het blijkt zeer interessant.

Op donderdag 2 september ontving Arthur van Dijk, wethouder Economie, uit handen van Nico de Groot het eerste exemplaar van dit wetenschappelijke rapport. PrimAviera is in de studie beoordeeld op verschillende duurzaamheidaspecten. Bijzondere aandacht is besteed aan de alternatieve energievoorziening voor de locatie. Voor SGN en de gemeente Haarlemmermeer is het realiseren van een duurzaam glastuinbouwgebied in Rijsenhout een belangrijke ambitie.

Kansrijk
Wat betreft collectieve duurzame energieopties, CO2- en watervoorziening, achten de LEI-onderzoekers PrimAviera kansrijk: ,,De duurzaamheidambities van PrimAviera zijn realistisch. Realistischer dan van verschillende andere glastuinbouwgebieden. Ze sluiten aan bij wat ondernemers willen en zijn bovendien op korte termijn te realiseren. Dat is een voordeel, want ondernemers moeten geld verdienen en nu in het bijzonder.’’

PrimAviera
Het glastuinbouwgebied PrimAviera ligt langs de A4 tussen de Geniedijk, de Westeinderplassen en de Venneperweg. Op vijf kilometer afstand van Schiphol en zes kilometer van Bloemenveiling Aalsmeer. De locatie wordt ontwikkeld door Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en de gemeente Haarlemmermeer.


terug naar overzicht