17 oktober 2013
Arizona State University lanceert eerste project in Haarlemmermeer

In het onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de banden tussen werknemer en productiviteit en de invloed van gebouwde omgeving daarop.

Park 20|20 is gericht op het stimuleren en het versterken van medewerkers door middel een “human-centered design” van architectuur en landschap. Het Cradle-to-Cradle concept maakt duurzaamheid mogelijk door het creëren van een gesloten kringloop voor grondstoffen, energie, afval en water. ASU-GSSC, een programma binnen het Rob en Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives van het ASU Global Sustainability Solutions Center, kijkt naar het definiëren van productiviteit, welke metrics (maateenheid/maatsysteem) worden gebruikt in de analyse van de productiviteit en hoe productiviteit wordt beïnvloed door de werkruimte en het milieu. Het project zal worden begeleid door docenten, medewerkers en een door een mentor ondersteunde afstudeerstudent van de Amerikaanse Universiteit (Arizona State University).

"Park 20|20 is, samen met de partners bij VolkerWessels en Reggenborgh, blij om in dit interessante en belangrijke project samen te werken met Arizona State University en te onderzoeken hoe het Cradle-to-Cradle principe ten goede komt aan de gebouwde omgeving," zegt Coert Zachariasse, CEO van Delta Development Group en een bestuurder van Park 20|20. "Dit onderzoek zal concreet bewijs leveren hoe innovatie en ambitie in de organisatie van de werkomgeving voordelen biedt voor de werknemer en, vervolgens, productiviteit beïnvloedt." Het Cradle-to-Cradle concept voor Park 20|20 is ontwikkeld door de chemicus Michael Braungart en architect en ontwerper William McDonough, een bestuurslid van het Global Institute of Sustanability van Arizona State University. "Het project zal belangrijke informatie opleveren voor Park 20|20 en bijdragen aan de verdere innovatie en het optimaliseren van de werkomgeving van haar klanten," zegt Marta Hulley Friedman, een programmamanager van het ASU-GSSC. Ze voegt daaraan toe: "Wij zijn zeer enthousiast over de samenwerking met Park 20|20. Het biedt onze docenten en studenten de mogelijkheid meer te leren over het concept achter Park 20|20. Dit is de eerste van een aantal verschillende projecten die we samen hopen te ontwikkelen en uit te voeren.”

Klik hier voor meer informatie.


terug naar overzicht