16 april 2012
Start experiment tijdelijk grondgebruik op Schiphol Logistics Park
In totaal gaat het om een gebied van 25 hectare in het westelijk gedeelte van het nieuwe logistieke bedrijventerrein SLP. In het oostelijk gedeelte wordt momenteel het eerste distributiecentrum gebouwd. Naast het verbouwen van een zestal gewassen zal een gedeelte van het gebied worden 'gemaaid' door de schaapskudde van Boer Bos. Belangrijk uitgangspunt van het experiment is of het mogelijk is niet-vogel aantrekkende gewassen te verbouwen op tijdelijk braakliggende gronden, waarbij ook nog eens afzet aan lokale partijen tot de mogelijkheden behoort. Op deze manier zou het project een impuls kunnen geven aan de duurzame trend van restaurants, cateraars en particulieren om steeds vaker producten uit de eigen regio te kopen en te verwerken.

De werkzaamheden in het gebied worden zoveel mogelijk op een duurzame wijze uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen zullen worden gebruikt en dat er ruige mest in plaats van kunstmest wordt gebruikt. Daarnaast zal het maaibeheer met schapen de biodiversiteit stimuleren omdat de schapen in hun vacht zaden meenemen en verspreiden over het terrein. Ook zal een imker een aantal bijenkasten plaatsen. In het najaar wordt het experiment geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Bos via info@boerbos.nl en kijkt u op www.amsterdamconnectingtrade.nl.


terug naar overzicht