25 november 2015
Wethouder John Nederstigt in GroeneTopTrein
In de aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs reed de Groene Top Trein door Nederland. Wethouder John Nederstigt stapte aan boord samen met andere bestuurders en directies van organisaties en bedrijven in Nederland die goede oplossingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Zijn presentatie ging over de circulaire samenleving die durf vraagt. “Onze huidige manier van produceren en consumeren is onhoudbaar. Er is sprake van uitputting van grondstoffen, grootschalige milieuvervuiling, verschraling van biodiversiteit, negatieve effecten op de lokale voedselvoorziening en klimaatverandering. Dat moet anders; dat kán anders. Technisch is dit al mogelijk. We hebben al lang de kennis en kunde om de transitie naar de circulaire toekomst in te zetten. Een toekomst die we vol kunnen houden, die we kunnen overdragen aan onze kinderen. Een toekomst waarin we een krachtige concurrentiepositie innemen,” aldus John Nederstigt.

Facebook: www.facebook.com/degroenetrein

Twitter:@groenetoptrein.

Voor meer informatie: http://degroenetoptrein.klimaatcoalitie.nl/


terug naar overzicht