24 oktober 2015
SHARE 2015 OPEN SPACE PITCHES
SHARE 2015 bood een interessant podium voor start ups in de circulaire economie. Tijdens de SHARE OPEN SPACE PITCHES toonden speciaal geselecteerde start ups hun business cases en vond match making plaats tussen starters en ervaren ondernemers. Hieronder in chronologische volgorde de hulpvragen van de startups en bekijk hier de filmpjes.

1 Groen in de klas
Groene wanden vormen een haalbare, betaalbare en praktische oplossing om snel schone lucht in klaslokalen te brengen. En de nieuwste generatie groene wanden is ook nog eens ‘vakantieproof’. Ze hoeven maar eens in de twee weken water!

Onderzoek naar de kwalitatieve effecten laat zien dat zowel leerkrachten als leerlingen heel enthousiast zijn over een plantenwand in hun klaslokaal, die kinderen de mogelijkheid biedt om op een vanzelfsprekende manier dagelijks in contact te komen met groen. Dit enthousiasme vertaalt zich ook in meetbare effecten op de waardering van het klaslokaal, de stemming, het zelfbeeld en de concentratie van de leerlingen.

De hulpvraag is: Hoe kunnen we scholen van deze onderzoeksresultaten overtuigen en hen zover krijgen dat zij hun gebouwen serieus gaan vergroenen?

2 StoneCycling
Ambachtelijk gebakken bakstenen van bouw- en industrieel afval in de smaken salami, nougat, caramel en mushroom. Er zitten wc-potten en tegels in verwerkt, dakpannen, en eigenlijk al wat keramisch is. De inhoud bepaalt de kleur en geeft de stenen hun zinnenprikkelende namen. Die bruine spikkeltjes in de roomwitte bakstenen, bijvoorbeeld, zijn vermalen badkamertegeltjes. Samengeperst lijkt het wel een blokje nougat. Niet om te eten, natuurlijk, maar om te bouwen. Duurzaam te bouwen, want er worden wel veel energiezuinige huizen neergezet, maar die zijn meestal niet van duurzame materialen gemaakt. StoneCycling ruimt ook lekker op, gezien de miljoenen tonnen bouwafval die in depots worden gestort. Ooit schoven we alles onder snelwegen, maar die leggen we nauwelijks meer aan in Nederland.

De hulpvraag is: Bent u de projectontwikkelaar / architect / bouwer die ons helpt om onze duurzame ambitie te realiseren?

3 Tegenstroom /Meermaker
Tegenstroom is een lokaal energiebedrijf, opgericht door de gemeente Haarlemmermeer. Bij Tegenstroom koop je stroom en gas, gegarandeerd groen. Tegenstroom is een maatschappelijke, echt Haarlemmermeerse onderneming zonder financieel winstoogmerk. Doel is zoveel mogelijk groene energie hier in de polder opwekken. Samen houden we niet alleen energie in de polder, maar ook de geldstromen. Overstappen is makkelijk, kom naar onze stand en laat je verrassen door de prijs.

De hulpvraag is: Wilt u overstappen naar lokaal energiebedrijf Tegenstroom?

4 Gelijkspanning
Zonder het te beseffen leven en werken we al in een gelijkspanningswereld. Immers al onze apparaten werken op gelijkspanning en duurzame energiebronnen produceren gelijkspanning. De meest logische keuze is dan ook om de distributie van energie te doen door middel van gelijkspanning. Hiermee kunnen niet alleen de conversie verliezen vermeden worden, maar worden er ook minder grondstoffen gebruikt, is het systeem veiliger en hebben we het altijd onder controle doormiddel van de geïntegreerde communicatie. Met minder maatschappelijke kosten kunnen we een duurzame samenleving realiseren.We zijn ervan overtuigd dat gelijkspanningsnetten het fundament is van duurzame energie!

De hulpvraag is: We hebben meer partijen nodig die de grote broek aan durven te trekken en met ons gelijkspanningsprojecten willen realiseren.

5 Vital Homes
Vital Homes biedt een totaaloplossing (integraal ontwerp, bouw en nazorg) voor comfortabel, gezond en slim wonen voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Voor elk wat wils, welke stijl dan ook, de stap naar een vitale woning: efficient, kostenbesparend en kwalitatief.

De hulpvraag is: Voor het StroRijk zelfbouwproject zoeken we samenwerking met gemeente en provincie, betrokken financiers en enthousiaste bewoners tussen de 18-35 jaar.

6 Meerzwammen                                                                                                                   
Hoe kun je koffiedik gebruiken om oesterzwammen te telen en wat kun je vervolgens met oesterzwammen doen (o.a. snacks maken). Tijdens SHARE delen wij bitterballen uit, die gemaakt zijn van oesterzwammen.

De hulpvraag is:
•         wij zoeken afnemers van oesterzwammen (cateraar?/restaurant?)
•         wij zoeken iemand met afstand tot de arbeidsmarkt om ons te helpen bij de teelt
•         wij zoeken iemand die de pilotkwekerij wil helpen inrichten voor teelt, rondleidingen en demonstraties

7 De Beuk erin/ Kantorenloods
De Beuk Erin / Kantorenloods is een project wat als een van de eerste in Nederland de leegstand van de kantoren een gezicht heeft gegeven en met oplossingen is gekomen voor deze problematiek. Begin 2010 is onder de slogan ‘Van leegstand naar volstand’ een visie ontwikkeld voor transformatie en verduurzaming van de Beukenhorst te Hoofddorp. Dit volgens de Asset-Based community Development benadering.

Er zijn 3 speerpunten:
•           Positieve PR
•           Ontmoeten en verbinden
•           Transformatie en herbestemming

Nu bijna 5 jaar later is de kantorenloods een vraagbaak voor vele partijen waar de oorspronkelijke founders geïnteresseerde graag informeren over herontwikkeling, herbestemming of andere vragen die voorbij komen. Het actieprogramma De Beuk Erin heeft thans als focus het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De hulpvraag is: Welke mensen of partijen willen bijdragen aan het transformeren van een kantoorgebouw naar een centrum voor Startups.

8 Hoeve Wickevoort
Hoeve Wickevoort is een biologisch dynamische kringloopboerderij en onderdeel van het toekomstige woonlandschap Landgoed Wickevoort naast het gemaal Cruquius. De hoeve heeft een sociale functie voor de nieuwe wijk maar de stadsboerderij richt zich ook op de omgeving met onder meer horecagelegenheid, terras en table d’hôte, vergaderlocatie, recreatie en speelmogelijkheden, natuureducatie en workshops. Landgoed Wickevoort, een ontwikkeling van AM en Eigen Haard op het terrein van SEIN  in Cruquius.

De hulpvraag is: Hoeve Wickevoort wil haar netwerk uitbouwen en zoekt partners om de hoeve tot een groot succes te maken.

9 De Groene Zaak
De groene zaak is een ondernemersplatform voor duurzame koplopers. Partners van de groene zaak streven naar een snelle verduurzaming van de Nederlandse economie.

De hulpvraag is: Ben jij die ondernemer die bezig is met een innovatief circulair  project of concept? Stuur deze dan in naar De Groene Zaak.

9 Het Groene Brein
Het Groene Brein is een uniek netwerk van prominente wetenschappers die bedrijven en organisaties helpen bij het oplossen van hun duurzaamheidsvragen. Wij presenteren één of twee casussen en illustreren daarmee hoe we te werk gaan en wat dit heeft opgeleverd voor de organisaties met wie we werken.

De hulpvraag is: Welke bedrijven durven hun duurzame vraagstelling voor te leggen aan de wetenschappers van Het Groene Brein?

10 MVO Nederland
Naar aanleiding van contact met diverse personen binnen Schiphol Group is de gezamenlijke wens om tijdens Share 2015 een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen rondom een concreet project. Binnen dit project is ruimte voor innovatief en of groen beton. De Green Deal Beton ondersteunt bij het wegnemen van belemmeringen, brengt Schiphol in contact met de deelnemende partijen uit de Green Deal en genereert publiciteit. Schiphol Group steekt haar nek uit als innovatieve opdrachtgever. Beton is een innovatief product waarbij door in een vroegtijdig stadium de hele keten te betrekken doelstellingen rondom circulaire economie en CO2 reductie gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt echter wel om een opdrachtgever die zijn nek durft uit te steken en koploperbedrijven uit de betonketen die gezamenlijk innovatieve producten kunnen leveren. Als Green Deal Beton gaan we graag het dialoog aan om bij te dragen aan de realisatie van een duurzaam (circulair) project met beton.

De hulpvraag is: Wij zoeken afnemers van Groen Beton.

11 Rigo Verffabriek
Rigo Verffabriek gebruikt lijnolie voor de productie van verf. Lijnolie wordt uit de zaden van vlas geperst. Omdat vlas nog maar nauwelijks in Nederland wordt verbouwd, moest Rigo de lijnolie importeren uit Rusland en Canada. Daarom is Rigo Verffabriek drie jaar geleden zelf begonnen met het telen van vlas in Haarlemmermeer. Dit jaar is van de zaden van zeven hectare vlas 6000 liter lijnolie geperst, die wordt gebruikt in de verfproductie. De vlas wordt overigens niet alleen meer in Haarlemmermeer verbouwd. Ook op grond van Havenbedrijf Westpoort en Waternet, beiden in Amsterdam, wordt inmiddels vlas voor Rigo Verffabriek verbouwd.

De hulpvraag is: Hoe kunnen we de cirkel verder sluiten?

12 Bambooder
Bambooder vervangt olie-gebaseerde-grondstoffen door hernieuwbare-grondstoffen in toepassingen zoals: verf, composiet, plastics & 3d-printing.

 Bambooder is voor regio Haarlemmermeer belangrijk als trekker van nieuwe Biobased Chemie industrie. Inmiddels wordt business ontwikkeld in verschillende segmenten zoals:

• Hernieuwbare lichtgewicht verf/primer:  IKEA en RIGO verffabriek.
• Bio-based Composites; Universiteit Leuven & NBHX Automotive & CRUX Engineering.
• Bio-Plastics:  Universiteit Leuven & FKUR plastics made By Nature
• 3d-print;  Color-Fab

De hulpvraag is: Bambooder is op zoek naar financiering voor ontwikkeling, grond om opschaling te realiseren en/of overbruggingsperiode

13 Smart Logostics Hub
Smart Logistics Hub: de ontmoetingsplek voor iedereen die bezig is met vernieuwing binnen de logistieke sector. Hier worden markt en innovatie gekoppeld tijdens wekelijkse events over actuele onderwerpen, door het bieden van onderdak aan start-ups en ruimte te geven aan studenten. De Smart Logistics Hub is een initiatief van Stichting Kennislab voor Urbanisme, Elba-Rec en Schiphol en heeft als doel de kloof tussen marktpartijen en innovatie op dit gebied dichter bij elkaar te brengen.

De hulpvraag is: Hoe koppelen we uw innovatie met de markt?

14 The circular company
The Circular Company ontwikkelt business cases voor het upcyclen van grootschalige afvalstromen naar technologie metalen, synthetisch hout en synthetisch graniet.

De hulpvraag is: Kunt u ons helpen aan afgedankte, kapotte of overtollige elektronica?

15 E-Mobility Services A4
E-Mobility Services A4 realiseert in Haarlemmermeer een service hub voor elektrisch laden middels duurzaam opgewekte energie en een breed platform voor elektrische mobiliteit.

De hulpvraag is: Medewerking bij het vinden van een geschikte locatie!

16 EVOLV
EVOLV is een betrokken onderzoek- en adviesbureau met een wereld verbeterend karakter. Wij begeleiden bedrijven en overheden met onze kennis en expertise in de transitie naar een circulaire samenleving. Dit doen wij samen met onze kennispartners: het Groene Brein en de Arizona State University. Wij zijn niet een traditionele consultant. Wij willen partijen enthousiasmeren, met elkaar verbinden, goede ideeën versterken en versnellen. Wij willen niet een rapport opleveren en weer weg gaan, maar betrokken blijven in de uitvoering. Wij helpen die partijen die worstelen met de "hoe"-vraag.

De hulpvraag is: Hoe kunnen wij u helpen circulair te worden?

17 De circulaire weg
De circulaire weg betreft een innovatie waarbij bestaande elementen in combinatie een nieuw systeem opleveren. Op deze wijze wordt infrastructuur vanuit een ander perspectief benaderd. Kenmerkend is de reductie van grondstoffen bij de aanleg met circa 66% waardoor er onder andere een aanzienlijke afname van het aantal verkeersbewegingen wordt bewerkstelligd. Doorslaggevend is de mogelijkheid om alle grondstoffen opnieuw in te zetten op lange termijn, zodat er een gesloten systeem ontstaat.

De hulpvraag is: Waar kunnen we deze weg realiseren?
terug naar overzicht