12 maart 2014
Monitor Ruimte voor Duurzaamheid
Wethouder Duurzaamheid Nederstigt: “Wij zijn trots op de reductie aan CO2 die we nu al hebben bereikt, wij zijn op koers wat betreft de gestelde Kyoto doelstellingen. Maar verduurzamen gaat veel verder; duurzame innovatie is een kans waar meer nieuwe banen mogelijk zijn, een kans op een nieuwe economische pijler. Samen werken aan een duurzame toekomst. Daar is de gemeente met vele partners een paar jaar geleden mee begonnen. Nu zijn er al meer dan 100 projecten in uitvoering. Projecten van de gemeente, bedrijven én inwoners. Dat is pas echt samen aan een toekomst werken en wij zijn daar trots op. Het laat ook zien dat samenwerking sneller gaat en de enige weg is naar verduurzaming.”

Programma Ruimte voor Duurzaamheid
Sinds april 2011 werkt Haarlemmermeer met een integraal duurzaamheidsprogramma “Ruimte voor Duurzaamheid”. Door op diverse gebieden te werken aan een duurzamer Haarlemmermeer wil de gemeente in de toekomst de leefbaarheid verbeteren, minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor energie én stimuleren van innovatie op het gebied van duurzaamheid ter versterking van de lokale economie. Het uitgangspunt is hiervoor dat duurzaamheid lonend is voor iedereen[1]. In 2014 loopt het programma formeel af, maar de doelstellingen zoals geformuleerd in het beleid, en door de raad aangenomen, niet. De speciale monitor duurzaamheid is ontwikkeld om de resultaten van het duurzaamheidsprogramma te meten. Van de eerste 100 projecten is nu al informatie terug te vinden op de portal van Haarlemmermeer; www.hrlmrmeer.nl.

De uitgebreide monitor duurzaamheid Haarlemmermeer is 11 maart verschenen en is te downloaden op: www.haarlemmermeer.nl/duurzaamheidterug naar overzicht