10 mei 2012
SHARE Boekentip
Een vorm van beschaving | Klaas van Egmond

Volgens de Utrechtse faculteitshoogleraar Geowetenschappen en SHARE 2012 spreker Klaas van Egmond ligt de oplossing van alle crises in een andere vorm van beschaving die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Hij schrijft het in zijn boek, 'een vorm van beschaving'. Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Van Egmond laat zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen. Deze nieuwe manier van leven past binnen de draagkracht van de fysieke aarde en zal tegelijkertijd onze beschaving weer menselijk en waardig maken.
www.klaasvanegmond.nl


terug naar overzicht