26 februari 2009
Stichting Bouwland wil duurzaamheid 'ontketenen' in ADHD-regio
,,De regio Haarlemmermeer is een soort ‘ADHD-omgeving’. We willen hier veel en de regio is de afgelopen decennia erg hard gegroeid. Dat is mooi! Kijk je echter naar de kwaliteit van de leefomgeving, dan zijn zaken uit balans geraakt’’, meent Paul Bos. Samen met Urgenda-directeur en hoogleraar Duurzaamheid Jan Rotmans, is Bos één van de initiatiefnemers van de Stichting Bouwland. De stichting schijnt tijdens SHARE 2009 zijn licht op visies, netwerken, mogelijke oplossingen en de kansen van duurzaamheid in crisistijd.

Rotmans en Bos spreken elkaar regelmatig over economie en ecologie. ,,Op de strobalen hebben wij de afgelopen maanden veel beslissers en bestuurders op bezoek gehad’’, vertelt agrarisch ondernemer Bos. ,,Steeds vaker ontmoet ik partijen die vinden dat economische groei niet meer ten koste moet gaan van de ecologische omgeving. Door te kiezen voor duurzaamheid, bewijs je jezelf, de natuur en je portemonnee een dienst. Dat is pure winst.’’

Actie
De gesprekken op de strobalen leidden uiteindelijk tot de oprichting van Stichting Bouwland. ,,Bouwland brengt partijen en expertise samen en ondersteunt initiatieven. Zie ons maar als werkplaats. We praten met koplopers en vrijdenkers over dilemma’s en gaan vervolgens over tot actie. Er moet veel gebeuren. De regio Schiphol herbergt veel kennis. Als we dat combineren en we nemen duurzaamheid als nieuw vertrekpunt, dan kan hier een prachtige proeftuin voor duurzaamheid ontstaan.’’

 ‘Footloose’
Jan Rotmans vult Paul Bos aan: ,,Haarlemmermeer is een ontzettend groot gebied, waarin veel verschillende partijen actief zijn. Je moet sturing geven en samenhang creëren. Hoe maken we Haarlemmermeer minder ‘footloose’? Urgenda zoekt in samenwerkingsverbanden telkens de regionale koplopers op het gebied van duurzame ontwikkeling. In Stichting Bouwland vinden we elkaar.’’ De samenwerking is inspirerend, meent Rotmans. ,,Tegenwoordig beslaat het boerenbedrijf zo’n 1% van de economische activiteiten in het gebied. Vroeger was dat 50%. Wat brengt de toekomst? Bos wil meer ruimte voor de boeren en komt met ludieke oplossingen. Laat agrariërs bijvoorbeeld producten leveren aan bedrijfskantines in de omgeving. Dat is een mooie manier om de band tussen agrariërs en het bedrijfsleven te verstevigen.’’

De Stichting Bouwland is bezig met een aantal concrete zaken. Zo bracht Bos agrarische ondernemers uit de regio en een aantal afvalverwerkers in contact met een partij die een biovergister wil bouwen. ,,Een van de doelstellingen van Bouwland is het zogenaamde ‘ontketenen’:  er voor zorgen dat mensen buiten de eigen keten gaan denken. Op die manier biedt duurzaamheid kansen’’, vindt Bos.

Presentatie visie
Tijdens SHARE 2009 presenteren Urgenda en Bouwland hun integrale duurzaamheidvisie voor de regio Schiphol. ,,Die visie is het begin. We hebben geïnventariseerd wat urgent is en potentie heeft, en schetsen een nieuwe horizon. Als we weten waar we in 2030 willen zijn, en als dat wordt gedragen door de regio, kunnen we morgen beginnen.’’ Met ‘we’ bedoelt Bos 15 bedrijven en enkele overheden die zich bij Bouwland hebben aangemeld als founder of sponsor.

Terugverdienen
Rotmans en Bos kunnen zich heel goed vinden in het thema van SHARE 2009: Pure Winst, het rendement van duurzaamheid. ,,Duurzaamheid is kiezen voor de houdbaarheid van onze planeet. Juist in tijden van economische crisis moeten wij hiermee een begin maken. Onze eigen regio weer ‘mooi’ maken. Dat geeft nieuw elan, een nieuwe impuls en werkgelegenheid.’’ Rotmans valt Bos bij: ,,Duurzaam ondernemen leidt tot ongelooflijk veel nieuwe arbeidsplaatsen. In Nederland zijn dagelijks zo’n 400 mensen bezig met duurzame ontwikkeling, in Duitsland zijn dat er circa 250.000! Dat zijn blijvende banen. Je bouwt dus ook aan een gezonde economie.’’ Duurzaamheid wordt gelukkig steeds meer gemeengoed, constateren de twee. Rotmans: ,,Over een aantal jaar zijn alle huishoudens energieneutraal. Alles wat nu kan, moeten we vooral doen. The best is yet to come.’’terug naar overzicht