25 november 2014
Green Deal Grassen & Gewassen wint Runner Up AWARD
De Green Deal Grassen & Gewassen heeft de Runner Up Award gewonnen. Deze prijs werd in Den Haag overhandigd aan drie Green Deals die veelbelovende resultaten laten zien, een ‘Groen en groei potentieel’ hebben en bovendien bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing. Inmiddels zijn er 174 Green Deals gestart.
 
Biobased producten
De Green Deal  Grassen & Gewassen stimuleert het ontwikkelen van business cases en marktopbouw van biobased producten met als basismateriaal grassen en gewassen. De verschillende componenten van grassen en gewassen worden zo hoogwaardig mogelijk toegepast. Ook wordt er gewerkt aan het  optimaliseren van ketens van bron tot product.
 
Vastleggen afspraken
Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast. Om de doelen van de Green Deal Grassen & Gewassen te bereiken heeft de Amsterdam Economic Board activiteiten ontplooid in verschillende pijlers.
 
Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over Green Deals


terug naar overzicht