16 september 2014
Herman Wijffels Innovatieprijs
De Herman Wijffels Innovatieprijs is in de afgelopen dertien jaar uitgegroeid tot dé duurzame innovatieprijs van Nederland. Op 30 oktober worden de winnaars van 2014 bekend gemaakt tijdens een evenement met als thema ‘Kansen in de duurzame economie’. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert de Rabobank ontwikkelingen en innovaties met een maatschappelijke impact en die bijdragen aan een duurzame toekomst. De prijs stimuleert ondernemende mensen om een succes te maken van hun innovatie. Ondernemers, starters, studenten, iedereen met een kansrijke innovatie kan deelnemen/inschrijven.

De Herman Wijffels Innovatieprijs is per 2014 onderverdeeld in drie categorie

  • Food & Agri 
Voor een duurzame landbouw en voedselvoorziening

  • Innovaties die erop gericht zijn de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien. Ook innovaties gericht op minder belasting van het milieu en de omgeving. Of die transparantie van de ketens en duurzaam ketenbeheer nastreven.
  • Circulaire economie
Voor een duurzame economie
Innovaties met als doel het energiegebruik en grondstofverbruik te verminderen of te verduurzamen, of kringlopen te sluiten.
Zorg & Welzijn

Voor vitale gemeenschappen en duurzame zorg
Innovaties die de leefomgeving vitaal en leefbaar houden waarbij mensen samen ondernemen om een individueel of gemeenschappelijk  belang te dienen. Of innovaties die de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg waarborgen. Al deze veranderingen zijn één grote innovatieslag en biedt volop nieuwe kansen voor ondernemende mensen.

Het winnen van de Herman Wijffels Innovatieprijs levert naast geld en media-aandacht nog meer op. Het helpt innovatieve ondernemers veelal ook om het vertrouwen te krijgen van potentiële klanten en investeerders. De winnaar 2013 Christiaan Brester zegt: “Een grote woningcorporatie wilde na de finale direct met ons in gesprek over onze innovatie de zonnestroomverdeler.” We bieden toegang tot belangrijke netwerken, je krijgt veel publiciteit en met het prijzengeld kunt je jouw innovatie verder verwezenlijken. Per categorie is een geldbedrag van 30.000 euro te winnen. Daarnaast is er een Publieksprijs van 5.000 euro.

Voor meer informatie: www.hermanwijffelsinnovatieprijs.nlterug naar overzicht