30 juni 2008
TU Delft en Dura Vermeer Vastgoed gaan klimaatneutraal ontwikkelen
De Technische Universiteit Delft en Dura Vermeer Vastgoed gaan intensief samenwerken bij de ontwikkeling van klimaatneutraal vastgoed. Hans van Luijk, voorzitter College van Bestuur van TU Delft en Cees Busscher, directeur van Dura Vermeer Vastgoed hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

De Technische Universiteit stelt haar kennis ter beschikking aan de ontwikkelaar. Dura Vermeer Vastgoed gaat het kennisinstituut op haar beurt ondersteunen bij het vergaren van nieuwe kennis. De samenwerking tussen beide partijen beoogt het realiseren van klimaatneutraal vastgoed door toepassing van innovatieve en duurzame systemen en technieken. Afgelopen winter zijn de twee gezamenlijk een eerste project gestart voor realisatie van klimaatneutraal vastgoed in de gemeente Almere. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar verantwoord materiaalgebruik, energiebesparing en de toepassing van duurzame energie, verbetering van het binnenklimaat en de optimalisatie van de levensduur van gebouwen en installaties. De samenwerking komt voort uit de ambitie van Dura Vermeer om vastgoed te ontwikkelen, zonder milieubelastende erfenis voor volgende generaties. Dura Vermeer wil leidend zijn op het gebied van klimaatneutraal ontwikkelen. Een integrale benadering van de totale levenscyclus van vastgoed is hiervoor noodzakelijk, meent Dura Vermeer.


terug naar overzicht