01 oktober 2008
Amsterdam Airport Schiphol klimaatneutraal in 2012
Schiphol Group heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld: in 2012 wil het bedrijf voor wat haar eigen activiteiten betreft op de locatie Schiphol klimaatneutraal opereren. Die doelstelling staat in het eind vorig jaar opgestelde Klimaatplan Schiphol. Bovendien wil de luchthavenexploitant in 2020 op duurzame wijze voorzien in 20% van de energiebehoefte op de locatie Schiphol. De verschillende mogelijkheden hiervoor worden nu onderzocht en berekend.

Schiphol Group is zich terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze heeft. In het Klimaatplan zijn twee speerpunten benoemd: het opstellen van een energieplan voor opwekking van duurzame energie en het formuleren van een visie op duurzame mobiliteit. Daan van Vroonhoven, senior adviseur van de afdeling Airport Development en verantwoordelijk voor het energieplan: ,,We willen duurzaamheid nog beter integreren in onze bedrijfsvoering en kijken op welke manieren we duurzame energie kunnen opwekken en toepassen. Het betreft hier de eigen activiteiten zoals het beheer van de terminal en de gebouwen van Schiphol Real Estate. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grenzen van Schiphol: we zijn onderdeel van de omgeving. Daarom zijn we ook heel blij met initiatieven als Amsterdam Connecting Trade (ACT) waar duurzaam ontwikkelen centraal staat. Het uitwisselen van kennis, ideeën en plannen is heel belangrijk.’’ Vooralsnog richt het plan zich alleen op de Amsterdam Airport Schiphol. In de vervolgfase wordt het plan uitgerold over de andere luchthavens van Schiphol Group.

Duurzame energie
De mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op de locatie worden bepaald door operationele en technische randvoorwaarden. ,,Het opwekken van windenergie is in het Schipholgebied om voor de hand liggende redenen lastig. En het is nog maar de vraag of de plaatsing van zonnepanelen mogelijk is in verband met de reflectie van het licht die hinderlijk kan zijn voor piloten. Het plaatsen van een warmte- koudeopslagsysteem bij alle gebouwen is wel een optie. Ook kijken we naar de toepasbaarheid van geothermie voor een reeks gebouwen. Dat is echter nogal kostbaar, daarom bekijken we ook serieus de verschillende opwekkingsmogelijkheden buiten de eigen locatie.’’

Op zoek naar partners
De komende tijd worden alle mogelijkheden financieel doorgerekend en wordt gezocht naar partners die willen bijdragen om de plannen te realiseren. ,,Op het Schipholterrein zijn veel partijen actief, bv. luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, transportbedrijven en expediteurs. In totaal werken er ruim 60.000 mensen. Met onze plannen en acties hopen we ook hen in beweging te krijgen op dit vlak.’’


terug naar overzicht