17 oktober 2013
Sportcomplex Koning Willem Alexander krijgt 1887 m2 zonnepanelen
Maar ook de verlichting op en rond het complex zijn energiezuinig (LED).

Informatie over zonnepanelen
Op sportcomplex Koning Willem Alexander zijn in totaal 1887 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd ten behoeve van elektriciteitsopwekking. Een voorfinanciering vanuit het programma Ruimte voor Duurzaamheid maakt de aanschaf van deze panelen mogelijk. De exploitant draagt jaarlijks 90% van de inverdieneffecten af aan de gemeente. Zodra de investering (inclusief rente) aan de gemeente is afgedragen, zijn alle baten volledig voor de exploitant zelf. Het eerste jaar leveren de panelen naar verwachting € 32.470,- op aan verminderde energielasten.


terug naar overzicht