22 juni 2014
Verkenning Duurzame Kansen HLMRMEER
In de aanloop naar SHARE 2014 is een korte verkenning gedaan naar duurzame kansen vanuit Blauwe Economie in Haarlemmermeer. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met ondernemers, CEO’s, agrariërs en pioniers in de regio en er is een kort bezoek gebracht aan een aantal duurzame ‘blauwe’ projecten in Sundsvall, Zweden. Hieruit zijn de belangrijkste strategische opgaven en pijnpunten van Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid naar voren gekomen en zijn meerdere voorbeelden en oplossingen in kaart gebracht. De eerste resultaten en concrete voorbeelden zijn gepresenteerd tijdens de masterclass van Gunter Pauli tijdens SHARE 2014. Daarnaast zijn er – onder andere uit het bezoek aan Zweden – meerdere voorbeelden en kansen naar voren gekomen die gekoppeld kunnen worden aan strategische opgaven in de regio en relevant kunnen zijn voor Haarlemmermeer:   
 
Voorbeelden Zweden
•       Termieten-ventilatie – Op de Laggarberg School in Timra (Sundsvall) is een natuurlijk en energiebesparend ventilatiesysteem aangebracht, geïnspireerd op de wijze waarmee termieten hun bouwwerken op temperatuur houden. Dit maakt dure luchtzuiveringsinstallaties en airconditioners overbodig, bespaart energie en verbetert de schoolprestaties van leerlingen (zie ook deze video).
•         Levande Filter – Op het Midlanda airport in Sundsvall worden volgens een methode op in het regenwoud voorkomende ecosystemen zwevende deeltjes in de lucht gefilterd. Een groot aantal tropische planten en een vernevelaar doen CO2 en fijnstof in de bodem neerslaan en zuiveren de lucht op de manier waarop een regenwoud dat ook doet. (zie ook deze video).
•         Glass Houses – Bij bouwbedrijf Koljern in Sundsvall worden klimaatslimme constructie-elementen gemaakt van foamglas (glasschuim) waarmee snel, gemakkelijk en multifunctioneel duurzame en energiebesparende huizen en kantoren in de gehele omgeving worden gebouwd (zie ook deze video).
•         Terra Preta Toiletten – Door gebruik van gescheiden toiletten in de gebouwen van architect Anders Nyquist worden afvalstromen beter verwerkt en benut om vruchtbare grond te creëren (terra preta). Waar vroeger extra compost aangevoerd moest worden om de tuin te onderhouden, wordt nu een volledige afval keten gesloten. (zie ook deze video).
 
Ook kunnen tijdelijke expertisecenters in leegstaande gebouwen in Haarlemmermeer een oplossing bieden voor de kantorenleegstand en tegelijkertijd partijen en kennis op onderwerpen als luchtkwaliteit, voedsel en water(kwantiteit en kwaliteit) bij elkaar brengen. Gebruik van steenpapier kan tot 50% energie besparen in het productieproces en het verbruik van water en hout verminderen. Steenpapier is een papiersoort die voor 80% uit kalksteen en 20% uit HDPE-polyethyleen bestaat en vrijwel overal toepasbaar voor is. Tot slot kunnen biologisch afbreekbare luiers gecomposteerd worden tot vruchtbare aarde, waarmee van afval een nieuwe grondstof gemaakt wordt en de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit verbeterd worden.
 

Kortom, als je denkt in oplossingen, zijn de mogelijkheden eindeloos. De concrete oplossingen en voorbeelden uit Zweden zijn helder en vertaalbaar naar Haarlemmermeer, maar vereisen tegelijkertijd maatwerk en een duidelijk commitment van een groot uiteenlopend aantal partijen. Verbinding en samenwerking zijn cruciaal om tot een meer duurzame ‘blauwe’ samenleving te komen. Zonder nieuwe verbindingen zullen er geen circulaire ketens ontstaan en zal afval niet optimaal benut worden. De volgende stap is daarom om voorbij inspiratie ook tussen sectoren samen te werken aan slimme doorbraken, vernieuwingen en duurzame kansen.


terug naar overzicht