17 januari 2012
De Meerlanden maakt groengas van GFT-afval
Van GFT-afval naar groengas
Jaarlijks wordt 50.000 ton gft-afval vergist en daarna gecomposteerd. Bij het vergisten komt biogas vrij. Daarvan maakt De Meerlanden groengas (met aardgaskwaliteit). Het groengas wordt gevoed in het lokale aardgasnet. In de regio Haarlemmermeer zijn drie gasvulpunten gerealiseerd waar gas van De Meerlanden kan worden getankt. Certificaten, uitgegeven door Vertogas, bewijzen dat het om groengas gaat. Het groengas heeft geen fossiele oorsprong; het is van organisch afval gemaakt. Auto’s op groengas rijden klimaatneutraal. Bovendien dragen ze bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. “Bij gasvulpunten in de regio tank je dus bananenschillen” zegt Andrea van de Graaf, Manager

Duurzaamheid van De Meerlanden. “Het gft-afval dat we verwerken komt bijna allemaal van bewoners af. Vooral in etensresten zit veel energie! Iedereen die afval scheidt, helpt dus met de opwekking van duurzame energie en de vermindering van de uitstoot van fijnstof en de CO2 in de regio. Dat is nog eens polderpower! Daar komt bij dat er meer groengas wordt geproduceerd dan we zelf nodig hebben om ons wagenpark op te laten rijden. Lokale gemeenten en bedrijven kunnen dus ook rijden op groengas, volledig van eigen bodem!” Als de installatie optimaal draait, produceert De Meerlanden ongeveer 3 miljoen m3 groengas per jaar; voldoende voor ongeveer 1.250 voertuigen.

Bron: www.nmch.nl en www.meerlanden.nl


terug naar overzicht