22 januari 2016
Eerste 1852 Lezing door Watergezant Henk Ovink ma 25 januari 2016
Henk Ovink houdt op 25 januari 2016 de eerste 1852 Lezing van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente wil met deze lezing innovatieve kennis delen en de schijnwerper richten op daadkracht en ondernemerschap. Ovink is in maart van dit jaar door het kabinet benoemd tot eerste Watergezant van Nederland. Haarlemmermeer is onlosmakelijk met het water verbonden: 160 jaar geleden werd het Haarlemmermeer drooggelegd dankzij de visie en daadkracht van de toenmalige pioniers. Nog steeds speelt het water een belangrijke rol: Haarlemmermeer werkt aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem dat enerzijds water de ruimte geeft en anderzijds zorgt dat de inwoners van Haarlemmermeer droge voeten houden.

Henk Ovink is verbonden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt als internationaal waterambassadeur de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water en waterwerken in het buitenland aan de man. Hij is verantwoordelijk voor de contacten met buitenlandse overheden, kennisinstellingen, bedrijven en internationale organisaties. Henk Ovink werkt ook als adviseur voor de Amerikaanse overheid. Hij hielp daarmee bij de wederopbouw nadat de orkaan Sandy onder meer in New York en New Jersey in 2012 veel schade had veroorzaakt. Zo ontwikkelde en leidde hij de prijsvraag ‘Rebuild by Design’.
 
Cruquius Penning
Tijdens de lezing reikt de gemeente Haarlemmermeer de Cruquius Penning 2016 uit. Net als het Cruquius gemaal, waarmee 160 jaar geleden de polder werd drooggelegd, staat deze Penning symbool voor pionierschap. De nieuwe onderscheiding wordt uitgereikt aan een pionier die zich op bijzondere wijze inzet voor de transitie naar de circulaire samenleving. John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling, inrichting en energie: "Het roer moet nú om. Er is inmiddels meer dan genoeg kennis en kunde om in te zetten op een circulaire samenleving. Een toekomst waarbij fossiele grondstoffen niet meer nodig zijn, waarin we geen opgebruikte producten weggooien, maar waarin we energie opwekken uit wind en zon, en grondstoffen gewoon uit de producten komen die we gebruiken. Om de vaart er goed in te krijgen, hebben we voorbeelden nodig. Voorbeelden die laten zien dat het kan en die inspireren. Met het uitreiken van de Cruquius Penning wil de gemeente Haarlemmermeer het belang van de pioniers op het vlak van duurzaamheid en de voorbeelden die zij ontwikkelen extra in de schijnwerpers zetten."
 
De winnaar van de Cruquius Penning wordt voorgedragen door een Comité van aanbeveling, bestaande uit:

  • Thomas Rau, architect en directeur Architectenbureau Rau (juryvoorzitter)
  • Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren, lid van de Amsterdam Economic Board
  • Maarten de Groof, Chief Commercial Officer (CCO) van de Schiphol Group
  • Kasja Ollongren, wethouder Economie van Amsterdam
  • John Nederstigt, wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling van Haarlemmermeer
 


terug naar overzicht