03 maart 2009
Gemeente blij met SHARE2009
SHARE2009 belooft nog inspirerender, prikkelender en actiever te worden dan vorig jaar, stelt wethouder Arthur van Dijk van de gemeente Haarlemmermeer. ,, Samen met dagvoorzitter Frènk van der Linden, sprekers Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda), Jan Rotmans (hoogleraar Transitiemanagement) en Friso de Zeeuw (directeur Bouwfonds Ontwikkeling) laten we zien dat zelfs in economisch mindere tijden, duurzaamheid winstgevend kan zijn. En Haarlemmermeer bruist natuurlijk van de duurzame initiatieven en ontwikkelingen.’’

SHARE (het Sustainable Haarlemmermeer Real Estate Event) is bovenal een leerzaam platform voor vastgoedgerelateerde doelgroepen. ,,De bezoekers van vorig jaar waren erg enthousiast over het evenement. Ze vonden het nuttig om te kunnen netwerken en kenmerkten SHARE bovendien als leerzaam platform. Het gaat om het delen van ideeën, kennis, ervaringen en visies voor de korte en lange termijn. Zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren.’’

Duurzaamheid leidt tot winst
SHARE 2009 borduurt voort op de voorgaande editie en koppelt visionairs aan de realiteit van alledag. ,,We trekken het evenement breder: het gaat over de duurzame ontwikkeling van werk- en woningbouwlocaties èn het rendement van duurzaam ondernemen. Lokaal, nationaal en ook internationaal.  Bovendien zijn we van mening dat duurzaamheid en winst wel degelijk samengaan en zelfs niet zonder elkaar kunnen. Nu het economisch minder gaat, is de bereidheid tot investeren in duurzame ontwikkeling minder. Ten onrechte, want door duurzaam te bouwen is heel eenvoudig tien procent te verdienen. Aan de hand van voorbeeldprojecten tonen we tijdens SHARE 2009 hoe we dit kunnen realiseren!’’

Onderscheidend
Van Dijk ziet duurzaamheid als maatschappelijke verantwoordelijkheid en als de manier om zijn gemeente te onderscheiden. ,,We willen ons ontwikkelen tot meest duurzame vestigingslocatie voor bedrijven, organisaties en burgers, zowel nationaal als internationaal. Dat vraagt om een andere manier van denken en ontwikkelen. Ik verwacht dat na de kredietcrisis niets meer is zoals het was. Mensen willen weten wat ze krijgen. Als gemeente zijn we duurzaam, onderscheidend en innovatief. We bieden partijen die datzelfde doel nastreven, alle ruimte. Met SHARE creëren we een platform voor iedereen die daar over mee wil denken en voorts projecten wil initiëren.’’ Het programma voor 30 maart biedt een uitstekende balans tussen leren, netwerken en beleven. ,,De sprekers houden presentaties en gaan met elkaar en de mensen in de zaal in discussie. Bovendien is er volop gelegenheid om te netwerken. Het programma is zo ingedeeld dat iedereen na de files geïnspireerd huiswaarts keert. Ja, ik kijk er naar uit’’, besluit  Van Dijk.  


terug naar overzicht