12 maart 2014
Haarlemmermeer op koers doelstelling CO2 reductie voor 2014 bereikt
De CO2 uitstoot in Haarlemmermeer daalt en nadert het niveau van de uitstoot in 1990. Daarmee heeft de gemeente samen met alle partners al een deel van de doelstelling van het internationale Kyoto-akkoord gehaald. Naast dit mooie resultaat is er in 2013 een stijging van 95 procent in duurzame energieopwekking. Het totaal duurzame energieopwekking ten opzichte van het totale energieverbruik is nu 3,6%. Net iets lager dan het landelijk gemiddelde (4,1%), maar dan zonder windenergie op zee. Haarlemmermeer staat zelfs op de tweede plek van de landelijke Klimaatmonitor 2013 met de groei van zonne-energie.

Echter, zonder de realisatie van het in 2006 geplande windpark in Haarlemmermeer Zuid, wordt het voor Haarlemmermeer moeilijk om de doelstelling van 11 procent voor 2014 te halen. Dit is het gevolg van het plotseling zeer restrictieve beleid voor windparken door de provincie Noord-Holland. Naast de kwantitatieve doelstellingen heeft de gemeente ingezet op meerdere kwalitatieve doelstellingen voor 2014. Die zijn inmiddels gehaald. Wethouder Duurzaamheid Haarlemmermeer, John Nederstigt, presenteerde deze gegevens tijdens de duurzame bijeenkomst “De toekomst is gisteren begonnen” .
 
Resultaten Monitor 2013
Met nog een jaar te gaan is de doelstelling op het gebied van CO2 reductie voor 2014 bereikt. Wel hebben de crisis, de verhoogde efficiëntie van energiecentrales en het niet doorgaan van gebiedsontwikkelingen bijgedragen aan het bereiken van de CO2-reductie. De doelstelling is om alle nieuwe gebiedsontwikkelingen in Haarlemmermeer CO2 neutraal te realiseren. De doelstelling voor 2014 op het gebied van duurzame energieopwekking heeft de gemeente nog niet gehaald. Dit is het gevolg van het restrictief beleid van de Provincie Noord Holland om geen windturbines op land toe te staan. Daar tegenover staat dat sinds 2010 veel is bereikt, zowel qua duurzame energieopwekking, verminderen energie verbruik, CO2-reductie als groei van elektrisch rijden. “Dat is ook nodig”, stelt wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt, “want Nederland staat op het gebied van duurzame energie op de een na laatste plaats in Europa (4%). Dit heeft voornamelijk te maken met een wisselvallig beleid dat de nationale overheid voert ten aanzien van subsidies, stimuleringsprogramma´s en de lage gasprijs. Haarlemmermeer wil juist de groei van het aandeel duurzame energie versnellen, onder ander via het duurzame bedrijf Meermaker”.

 


terug naar overzicht