21 mei 2015
Website ‘Groene Kapstok’ met Informatie over duurzame scholen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich prettig voelen en meer energie hebben op een duurzame school. Tegelijkertijd leren ze dat duurzaamheid eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend is. Maar hoe richt je een duurzame school in, hoe doe je dat in de praktijk? De nieuwe website www.groenekapstok.nl helpt scholen hiermee. Via de website is een schat aan informatie beschikbaar die makkelijk is ontsloten door de thema’s ‘Energie en water’; ‘Schoolomgeving’; ‘Consumeren en recyclen’ en ‘Binnenklimaat’.

Talloze ideeën, tips en voorbeelden worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Via de rubriek ‘Laatste nieuwtjes’ is de laatste informatie in één oogopslag beschikbaar. De ‘Groene Kapstok’ past in het programma ‘Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving’ dat onlangs door het college is vastgesteld en aan de gemeenteraad is voorgesteld. De gemeente zet in op de overgang van een wegwerp-economie naar een hergebruik-economie, met sluitende kringlopen op het gebied van grondstof, energie en water. Hiermee streeft de gemeente naar een optimale kwaliteit van leven, wonen en leren en het versterken van de concurrentiekracht, samen met bedrijfsleven, onderwijs en bewoners. De Groene Kapstok draagt hieraan bij.

Haarlemmermeerse basisscholen werken samen met NMCX Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer aan de Groenekapstok.nl. Uitgangspunt van de website is dat een school voorbeelden en informatie vindt over duurzame maatregelen in en om school en daaruit de maatregelen kiest die bij de school passen. Het onderwerp duurzaamheid leent zich ook uitstekend om er lessen aan te verbinden en ouders, wijkbewoners en bedrijven erbij te betrekken. Het logo stelt een kapstok voor met aan de linkerzijde een blaadje (symbool voor duurzaamheid).terug naar overzicht