Download hier Tips & Tricks

10 september 2013
Duurzamer ondernemen hoeft niet meteen meer te kosten
Met de mooie Tips & Tricks lijst die direct rendement opleveren gaan de studenten vanaf 6 september door-to-door om deze ‘Tips’ aan bedrijven mee te geven. 


Inventarisatie duurzaamheidsinitiatieven HvA

In 2012 hebben ruim 100 studenten van de Hogeschool van Amsterdam een eerste inventarisatie gedaan naar de ambities en duurzaamheidinitiatieven van MKB-ers én eventuele knelpunten die MKB-ers ervaren om duurzaamheid¬doelstellingen te realiseren. De resultaten werden gebruikt in een vervolgmodule begin 2013. De inzet is om door middel van community building bedrijven te activeren om duurzame maatregelen door te voeren. Community building is een verzamelbegrip voor interventies op het lokale niveau waarbij ondernemers worden gemobiliseerd om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Immers, MKB-ers zijn zelf primair aan zet als het gaat om het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. 

De derde editie borduurt voort op de eerdere edities. In de huidige crisis zijn MKB-ers er met name op gericht het hoofd boven water te houden. Duurzame ontwikkeling kan daaraan bijdragen. Drie van deze studenten, Oscar van der Wiele, Rik Nannes en Rudemir Cousino, die vorig jaar een bijzondere eindpresentatie gaven, zijn nu weer als stagiair actief in Haarlemmermeer. In hun post-studie jaar is Oscar als stagiair begonnen bij Enginn. “Een bijzonder inspirerende duurzame omgeving hier. Ik ben enthousiast over Enginn en wil deze mooie incubator graag uitbreiden en verder versterken”, aldus Van der Wiele. “De studenten die dit jaar op pad gaan kunnen zomaar startend ondernemers tegenkomen die iets met duurzaamheid willen beginnen. Zij kunnen dan, al dan niet via Het NMCH of via MKB- Haarlemmermeer, terecht bij Enginn”. Rik Nannes is op 2 september begonnen aan een ander, meer abstract duurzaam project in de gemeente; het verder inrichten van de Innovatieraad (meer weten over de innovatieraad, ga naar www.haarlemmermeer.nl/duurzaamheid). Deze onafhankelijke raad moet alle duurzame pijlers van onderwijs, innovatie, financiering en voorlichting in Haarlemmermeer blijvend aan elkaar koppelen. Nannes; “een leuke uitdaging deze eerste klus na mijn studie. Ik ben zeer gemotiveerd om dit project de komende maanden tot een goed einde te brengen”.

Duurzaamheid loont.
De gezamenlijke focus om ondernemers meer met duurzaamheid bezig te laten zijn, lieten de diverse presentaties die dag wel zien; er valt nog veel te winnen; financieel, maar ook nieuwe business. Meest bijzonder was dat een aantal tips gewoon praktisch zijn en direct winst opleveren. Eén voorbeeld; zonder eigen inspanning of investering kan een ondernemer de energierekening tien procent lager krijgen. Een slimme ondernemer heeft daar zijn werk van gemaakt. Dat is winst. “Zo zijn er nog veel meer voorbeelden”, stelt Arjanne Lagendijk, initiatiefnemer van de duurzame Tips & Tricks voor ondernemers. Zij is directeur van het NMCH, het centrum voor duurzaamheid, waar veel informatie en kennis ligt op dit gebied.

Lagendijk; “Samen met MKB-Haarlemmermeer, de gemeente en enkele andere bedrijven, zijn wij op zoek gegaan naar ‘laaghangend’ fruit op het gebied van duurzame besparingen voor ondernemers. Vaak een onbekend terrein voor ondernemers. Veel van hen hebben het niet gemakkelijk in deze tijd en vergeten dat zij winst kunnen halen uit kleine veranderingen in hun bedrijfsvoering of gedrag. Zij kunnen meer aan duurzaamheid doen zonder grote moeite of investeringen. Dat wilden wij zichtbaar maken. Ik denk dat dat goed gelukt is met deze Tips & Tricks”. De 120 studenten van de HvA gaan de komende maanden met de Tip & Tricks naar diverse bedrijfsparken in Haarlemmermeer om ondernemers mee te nemen dat duurzaam loont, gewoon door kleine dingen te doen. Zoals wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt de middag afsloot; “Een duurzame circulaire economie is een toekomst die loont, voor onszelf, onze portemonnee en onze toekomst, onze kinderen”.


terug naar overzicht