20 mei 2015
Uitspraak Klimaatzaak Urgenda
Op 24 juni is de uitspraak van de Klimaatzaak, die Urgenda en 900 mede-eisers hebben aangespannen tegen de Staat. Bekijk hier de video en media-uitingen van de rechtbank zitting. Urgenda is de klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Lees hier verder.

terug naar overzicht