30 januari 2014
Groot succes subsidiemaatregel verduurzamen eigen woningen
Meer dan 750 bewoners hebben een aanvraag voor een subsidie energiezuinige maatregelen gedaan. “Een overweldigend succes”, zegt wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt. Het gaat om de inzet van de provinciale subsidie voor het energiezuiniger maken van Haarlemmermeerse woningen. Meer dan 750 aanvragen zijn binnen twee weken bij de gemeente binnengekomen. Dat overstijgt alle verwachtingen.

“Het geeft maar weer eens aan dat verduurzamen van de eigen leefomgeving leeft onder de bevolking én dat zij die willen verbeteren”, aldus de wethouder. De subsidieregeling is onderdeel van de grotere campagne www.winstuitjewoning.nl van het Natuur- en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), gericht op het energiezuiniger maken van woningen die loopt tot 31 januari 2014. De subsidieverlening wordt door de gemeente behandeld en heeft een langere looptijd. Het formulier kunt u [klik hier] downloaden.


terug naar overzicht