25 juni 2014
Global Sustainability Solutions Center
Tijdens SHARE 2014 vertelde vice president Wellington Reiter van Arizona State University dat er veel van elkaar te leren is. Zoals het verticaal en in verschillende stijlen bouwen of het gevecht met het water waarbij onze ‘hybride’ poldergemeente ‘land heeft geëist van zee’. “Dat getuigt van een buitengewone innovatie!” Om deze gezamenlijke expertise te benutten hebben Reiter verbonden aan de Universiteit van Arizona (ASU), en de gemeente Haarlemmermeer in Nederland een innovatief samenwerkingsverband opgezet om samen uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen. Dit Global Sustainability Solutions Center (GSSC) in Haarlemmermeer dient als internationaal platform voor samenwerking met organisaties die willen wonen en ondernemen in Haarlemmermeer en de regio. Dit centrum brengt de gevarieerde en krachtige middelen van universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samen om hardnekkige problemen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en, uiteindelijk, op te lossen.

Het Global Sustainability Solutions Center in Haarlemmermeer richt zich op:

  • Het scheppen van waarde voor plaatselijke cliënten en gemeenschappen door het samenstellen van een team van experts, waaronder internationale partners, en de op duurzaamheid gerichte wetenschappers, docenten en studenten van ASU.
  • Het delen van best practices en onderzoeken hoe andere organisaties wereldwijd deze uitdagingen hebben aangepakt.
  • Het verhogen van bewustwording in de regio van issues op het gebied van duurzaamheid door samen te werken met internationale partners aan outreach-programma’s en workshops.
  • Het gebruikmaken van de resultaten van andere Walton Sustainability Initiatives en die benutten om gezamenlijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen.
  • Het oplossen van echte duurzaamheidsproblemen in een mondiale context door het benutten van het talent van veelbelovende studenten.
  • Het ontwikkelen van meet-indicatoren en bijhouden van lange termijn impact.
Bekijk hier de samenvating van Wellington Reiter tijdens SHARE 2014. 


terug naar overzicht