14 mei 2015
Scholen ook binnen groen en gezond
Scholen worden steeds groener, steeds duurzamer en steeds gezonder. Het klaslokaal zelf, waar kinderen toch 90% van hun tijd doorbrengen, komt er vaak bekaaid af. De luchtkwaliteit en luchtvochtigheid is er slecht en ventilatiesystemen verouderd. Gemeentes en scholen willen hier zeker wat aan doen, maar zien op tegen het kostenplaatje. Ook is luchtkwaliteit een te onzichtbaar probleem. En tussen urgent en dringend blijft het binnenklimaat van scholen te vaak hangen in de planfase. Voor scholen in de gemeentes Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn ligt er nu een prachtig aanbod klaar van Into Green en Rabobank Schiphol.

Groen is een kostentechnisch gunstig alternatief dat recent opnieuw bewezen werkt. Afgelopen half jaar hebben in 10 scholen in de gemeente Haarlemmermeer 10 groene wanden gestaan. Deze zijn daar geplaatst en betaald vanuit een samenwerking van de gemeente, Floraholland, Stadsregio Amsterdam en Greenport Aalsmeer en begeleid door zowel een onderzoeksteam van Fytagoras en Natuur voor Mensen als een viertal afstudeerders van het Wellant college.

Resultaten uit eerder onderzoek werden hier op grotere schaal bevestigd èn aangevuld met heel praktische kennis over ruimtebeslag in een klaslokaal en de problematiek rondom watergeven. Ook hier zijn de resultaten zeer positief. De wanden die hier geplaatst waren hadden een automatisch watergeefsysteem dat slechts eenmaal per twee weken hoeft te worden bijgevuld. Alle kleine vakanties kunnen op deze manier zonder extra maatregelen worden overbrugd.

Wat doen planten eigenlijk?
Planten ‘doen’ drie dingen. Ze maken zuurstof uit CO2 en verlagen zo actief het CO2 gehalte in een klaslokaal. Dat weten de meeste mensen wel, maar wat nog erg onbekend is en veel interessanter, is dat planten fijnstofverbindingen als formaldehyde en ammoniak omzetten naar onschadelijke verbindingen en de luchtvochtigheid zodanig verbeteren dat klachten aan luchtwegen en ogen significant verminderen. Allemaal echte oplossingen voor echte problemen in echte klaslokalen. Maar, deze resultaten ontstaan alleen als er een flink volume aan planten aanwezig is èn als deze planten voldoende water krijgen.

Het aanbod
De wanden die nu net zijn getoetst in de praktijk hebben een kostenplaatje van € 2.000,- per wand. Dit is inclusief 2 jaar garantie op planten en 4x per jaar onderhoud. Als scholen niet één maar bijvoorbeeld acht wanden willen, voor een heel schoolgebouw, kan de stuksprijs 20% lager worden.
Voor veel scholen is dit een flinke prijs. Te groot om zelf op te hoesten en zelfs ook te groot om helemaal bij ouders en anderen op te halen, omdat er door het jaar heen ook voor meer onderwerpen om hun hulp gevraagd wordt.

Into Green kan scholen helpen door deze groene wand of wanden te crowdfunden. Het voordeel hiervan is dat het ophalen van geld via dergelijke systemen laagdrempeliger blijkt dan acties als braderieën of loten langs de deur en in de praktijk sneller de gewenste bedragen oplevert, soms ook van wildvreemden of van familie verder weg. Crowdfunden is in de onderwijswereld nog redelijk onbekend, maar blijkt ook hier erg succesvol. En, het nieuwe en onbekende is nu precies waar de scholen bij kunnen worden geholpen.

Maar, het beste nieuws is dat in de gemeenten Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer ook de Rabobank wil meehelpen met financieren: als de scholen zelf de eerste helft van een wand weten te halen, dan financiert de Rabobank tot 750 euro mee! Dit laatste deel van het aanbod is beperkt tot vijf wanden op liefst vijf scholen.

Geïnteresseerd?
Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, bel of mail gerust met info@intogreen.nl of neem contact op met Marieke Karssen op (06) 5490 5309.terug naar overzicht