30 januari 2014
Inschrijving SHARE Award 2014 gestart!
De SHARE AWARD is een prijs voor een bedrijf in Haarlemmermeer dat zich op bijzondere wijze inzet voor het verduurzamen van zijn bedrijf en zijn omgeving. Vindt u dat uw bedrijf in aanmerking komt voor de SHARE Award 2014 of kent u een bedrijf dat de SHARE Award verdient? Meld u voor 7 maart 2014 aan via duurzaamheidloont@haarlemmermeer.nl o.v.v. aanmelding SHARE AWARD 2014.

Uit de inzendingen selecteert de jury op 10 maart 2014 drie genomineerden. Voorwaarde is dat de bedrijven uit de regio Haarlemmermeer komen of een directe relatie met de gemeente hebben. De drie kandidaten worden vervolgens onderzocht op hun duurzame ambities en er komt een camerateam langs. De filmpjes worden uiteindelijk op de website van SHARE geplaatst en uitgezonden tijdens het evenement. Aansluitend wordt de winnaar van de SHARE Award bekendgemaakt tijdens SHARE 2014 op maandag 26 mei 2014.

Criteria voor bedrijven waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat zij uit de regio Haarlemmermeer komen of een directe relatie met de regio hebben:
1. Beoordeling op prijs/investering in duurzaamheid
2. De mate van innovatie die hierbij wordt gebruikt
3. De duurzame rentabiliteit
4. De financiële rentabiliteit
5. De duurzame zichtbaarheid en beleving van het bedrijf
6. De opschaalbaarheid of dupliceerbaarheid van het duurzame product of proces.
7. De haalbaarheid of bereikbaarheid van de onder 6 benoemde activiteiten.
8. De C2C- ness, of soortgelijke duurzame voorwaarden van het product of proces.
9. Bestaat het duurzame product of proces uit nieuwe of een bestaande ontwikkeling of bouw
10. Wat zijn de duurzame ambities (inspiratie of missie) van het bedrijf.

Voorgaande jaren wonnen Nijssen Recycling (2013), Park 20|20 (2012), Shell Thiocrete (2011) en Joost Valk Architectuur (2010) deze respectabele prijs.

Voor meer informatie: www.sharehaarlemmermeer.nl/


terug naar overzicht