17 januari 2012
Boeren uit Haarlemmermeer tekenen Green Deal
Het Olifantsgras, of Miscanthus, heeft eigenschappen die duurzame toepassingen binnen handbereik lijken te brengen. Het gras is na twee jaar productief, heeft geen extra water nodig vanwege de zoutresistente eigenschappen, produceert een eigen vruchtbare strooisellaag waardoor gewasbeschermingsmiddelen en bemesting overbodig zijn. Het materiaal na oogst is droge stof (stro), dat geschikt is voor productie van energie en plastic. Daarmee is het een ideale biomassa in de innovatieve duurzame productiecyclus of biobased economy.  Wageningen University heeft hiervoor samen met partners een kringloopketen ontwikkeld. Voor Schiphol past het gewas in de doelstellingen om de vliegveiligheid te verhogen, doordat het onaantrekkelijk is voor ganzen.

Wageningen University trekt samen met Dienst Landelijk Gebied, een drietal agrarische ondernemers en een verwerkend bedrijf op in het dossier Duurzame gebiedsontwikkeling rond Schiphol. Deze proef is een tweede naast een al gestarte pilot rond aangepaste wisselteelt. De resultaten van de proef worden de komende jaren halfjaarlijks bijgehouden en teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. 

Bron: www.nmch.nl en www.vandaag.nl/schiphol


terug naar overzicht