17 oktober 2013
Nieuw Biobased Economy Expocenter op Schiphol Trade Park
Daarnaast biedt het Expocenter ruimte aan kennisinstellingen voor onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van dit soort gewassen. Het gebouw biedt werkruimtes voor alle betrokkenen en mogelijkheden voor tijdelijke verblijfsruimte van onderzoekers. Vanuit haar ambities op het vlak van duurzaamheid wil Schiphol Trade Park bedrijven, die een bijdrage willen leveren aan een BioBased Economy, interesseren voor een duurzaam en kennisinnovatief vestigingsmilieu. Wethouder Nederstigt: “regionale samenwerking op het gebied van biobased fuels is meer dan ooit van belang, vanuit de Metropoolregio Amsterdam ben ik daar precies mee bezig. Maar ook kunnen we bestaande krachten in de regio, zoals samenwerking met het toegepast onderzoekscentrum “Global Sustainability Solutions Center” van Arizona State University, dat in Haarlemmermeer is gevestigd, meer en beter benutten op dit thema.”

Schiphol Trade Park is de nieuwe werklocatie aan de A4 vlakbij Schiphol. Het Biobased Economy cluster op Schiphol Trade Park is een samenwerking tussen Schiphol Trade Park, Alterra Wageningen UR en de Miscanthusgroep om invulling te geven aan de ambities van Schiphol Trade Park op het vlak van duurzaamheid en innovatie. Deze partijen gaan samenwerken om een BioBased Economy cluster in te richten voor bedrijven en kennisinstellingen. De Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken heeft uit hoofde van de Green Deal Grootschalige proefteelt Olifantsgras hierin een faciliterende rol. Daarnaast is er nauwe samenwerking met BioBased Connections. Zij werken aan het versterken van het BioBased Economy-cluster door private en publieke partijen in de Metropoolregio Amsterdam te verbinden.

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein, waarbinnen mogelijkheden worden gecreëerd om de grondstof cellulose in een volledig duurzame kringloop te telen, te verwerken en toe te passen door internationale partners in innovatieve concepten en met gebruikmaking van internationale kennisoverdracht. In nauwe samenwerking met een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven.


terug naar overzicht