14 november 2012
Windenergie in Haarlemmermeer
Belangrijk onderdeel van het programma ‘Ruimte voor Duurzaamheid’ is het Windmolenpark Haarlemmermeer-Zuid. Dit is geen ‘gewoon’ windenergieproject. Het  project komt tot stand op basis van actieve deelneming door eigenaren en bewoners en wordt daardoor gedragen door veel inwoners van Haarlemmermeer. Het  windpark kan circa 27.000 huishoudens (ruim 65.000 inwoners) voorzien van lokale elektriciteitsvoorziening. Grondeigenaren en bewoners gaan financieel participeren en de opbrengsten komen ook ten goede aan natuur- en milieu activiteiten, educatie en de ontwikkeling van het gebied. Voor meer informatie:  www.ruimtevoorduurzaamheid.com en www.windparkhaarlemmermeerzuid.nl

terug naar overzicht