20 maart 2015
Ondernemers PrimA4a voor duurzame energie
De gemeente Haarlemmermeer en SGN hebben het initiatief genomen om een gezamenlijke subsidieaanvraag te doen voor ondernemers in PrimA4a. Dat gebeurt in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Het gaat hierbij om zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Door deze aanvraag te faciliteren en ondernemers te helpen in de procedure kan het gebruik van zonne-energie een belangrijke impuls krijgen. Twaalf tuinders en overige ondernemers hebben nu gezamenlijk een subsidie aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. In totaal gaat het dan om 6000 zonnepanelen die ca. 1.300.000 kWh per jaar aan duurzame energie kunnen opwekken.

De eerste twee subsidieaanvragen zijn inmiddels toegekend. Het gaat om een bedrag van ruim
€ 77.000 voor 200 zonnepanelen. Het is spannend hoeveel van de andere aangevraagde subsidie wordt toegekend.

PrimA4a
PrimA4a is de naam van een gebied van bijna 400 hectare voor glastuinbouwbedrijven langs de A4, tussen Geniedijk, Westeinderplassen en de Venneperweg. In PrimA4a is in totaal 380 hectare beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven. Hiervan is 220 hectare nieuw en duurzaam te ontwikkelen gebied. 160 hectare bestaat uit kavels in bestaand glastuinbouwgebied.

Meer informatie? www.primaviera.nl

Fotograaf: K van der Veer
 terug naar overzicht