18 september 2015
SADC ondertekent ambitiestatement Dutch Green Building Council
Diverse leiders uit de bouw- en vastgoedsector ondertekenen tijdens de Dutch Green Building Week (22-26 september) een ambitiestatement voor het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In het statement, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC), staat wat nodig is om de verduurzaming naar een volgende fase te brengen. Zo wordt onder andere gepleit voor nieuw leiderschap, transparantie en intensieve en integrale samenwerking. Ondertekenaars conformeren zich persoonlijk aan de inhoud van het statement en zullen dit in hun dagelijkse werk naleven en uitdragen.
 
Ook SADC wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken en waarbij waarde creatie uitgangspunt is. Wij voelen ons daar persoonlijk verantwoordelijk voor en daarom tekent directeur Jeanet van Antwerpen op 21 september het ambitiestatement. Van Antwerpen licht toe: “Ik vind het belangrijk om het Ambitiestatement Verduurzaming Gebouwde Omgeving te tekenen, omdat ik mij daarmee persoonlijk verbind aan de inhoud van het statement: het verder versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. SADC kan een goede bijdrage leveren om de verduurzaming naar een volgende fase te brengen. Het spreekt me aan dat DGBC kiest voor het zetten van een handtekening op een spiegel. Het is een heldere metafoor om aan te geven dat vernieuwing begint bij jezelf.”


terug naar overzicht