22 juni 2014
Groen groeigas voor tuinders Noord Holland
Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma en staatsecretaris Wilma Mansfeld van Infrastructuur en Milieu tekenden samen met 13 andere partijen waaronder de gemeente Haarlemmermeer, de Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’. Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw in onze regio. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven.

De Green Deal is een plan dat de economie en het klimaat gezamenlijk aanpakt en is uitgewerkt op verschillende niveau' s: Europees, nationaal en gemeentelijk.
Met deze Green Deal spreken partijen af dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om ervoor te zorgen dat glastuinbouwbedrijven op termijn over kwalitatief goede CO2 tegen een gunstige prijs kunnen beschikken, afkomstig uit industriële rookgassen uit de regio. Dit betekent dat door de emissie van de industrie in Noord-Holland te gebruiken, glastuinbouwondernemers uiteindelijk duurzamer kunnen produceren, de energiekosten flink kunnen reduceren én het maakt de weg vrij voor alternatieve warmtebronnen zoals aardwarmte.

“We koersen in Haarlemmermeer op een geheel duurzame samenleving. Dat gaat verder dan recyclen, duurzaam bouwen en het verminderen van energieverbruik. We denken in ‘ketens’, ook in de glastuinbouwgebieden, waaronder PrimAviera, het grootste uitbreidingsgebied van glastuinbouw van de Greenport. Dat betekent dat het doel is om verschillende bedrijfstakken te laten samenwerken om zo duurzaam mogelijk te zijn. Deze Green Deal helpt ons daar uitstekend bij” aldus wethouder duurzaamheid John Nederstigt.

De partijen die de Green Deal ondertekenden zijn:

 • Ministerie Economische Zaken
 • Ministerie Infrastructuur en Milieu 
 • OCAP CO2  BV – AEB Exploitatie BV 
 • Alliander– Provincie Noord-Holland
 • Stichting Greenport Aalsmeer
 • Stichting GreenPort Noord-Holland Noord
 • Huisvuilcentale NV HVC
 • Land en Tuinbouw Organisatie Noord Glaskracht
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Amsterdam Economic Board
 • Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. en SGN Rijsenhout BV.
De ondertekening vond plaats op de GreenTech, de internationale vakbeurs voor tuinbouwtechniek in de RAI.


terug naar overzicht