28 februari 2009
PrimAviera: duurzame florerende glastuinbouwhart
Dat glastuinbouw ook duurzaam, milieuvriendelijk en innovatief kan zijn, tonen ondernemers binnen een paar jaar in ‘PrimAviera’. Het 320 hectare tellende gebied nabij Rijsenhout en Burgerveen, ligt langs de A4 ter hoogte van het ‘brug restaurant’. Het staat op de nominatie om flink onder handen te worden genomen. PrimAviera wordt het duurzame florerende glastuinbouwhart van Nederland. De voortuin van Greenport Aalsmeer, waar plaats is voor groen, water, bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden.  Het bestaande glastuinbouwgebied rond Rijsenhout wordt geherstructureerd, zodat ook hier weer een modern glastuinbouwgebied ontstaat.

Initiatiefnemer van PrimAviera is de gemeente Haarlemmermeer. Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) kreeg van de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst de opdracht om het gebied te ontwikkelen. Ambitieuze energiedoelstellingen zijn hierbij geformuleerd. De lat ligt hoog. Toch zijn de ambities voor milieu, energie, water en ruimtegebruik haalbaar, menen de experts van SGN. Een van die ambities is het verminderen van het energieverbruik met 30% ten opzichte van het jaar 2000 en de inzet van minimaal 10% duurzame energie bronnen. De uitstoot van CO2 daalt met 45% in vergelijking met 1990.

Energie
Met Schiphol kijkt SGN of een nieuw hoogspanningsstation kan worden gebouwd. Daarmee kunnen zowel Schiphol als de glastuinbouw de komende jaren beschikken over voldoende elektrische capaciteit. OCAP is momenteel het enige bedrijf in Nederland dat CO2 via een pijpleiding aan de glastuinbouw levert. Een mondelinge overeenkomst garandeert in 2011 de aanleg van CO2-leidingen en de afzet van CO2 in het gebied. Afvalinzamelaar De Meerlanden, buurman van PrimAviera, bouwt het bestaande composteringsproces om naar een vergistingsproces. Dat proces verleent biogas de kwaliteit van aardgas. Het gasnet levert dit gas aan de tuinders geleverd. Bovendien komt zuivere CO2 vrij die in het CO2- net wordt geïnjecteerd.

Vergassen
SGN denkt na over een vergassingsproject bij De Meerlanden voor afval waar niets bruikbaars meer in zit. Bij hoge temperaturen wordt dan een schoon gas geproduceerd dat bestaat uit waterstof en koolmonoxide. Tegen de tijd dat dit proces in werking is, kan het waterstofgas waarschijnlijk  milieuvriendelijk in brandstofcellen worden omgezet in elektriciteit en warmte. Mogelijk dat andere moeilijke afvalstromen van Schiphol, hierbij kunnen worden meegenomen.

SGN onderzoekt of een restwarmtenet technisch en economisch haalbaar is. Hierop kunnen tuinders een eventueel warmteoverschot kwijt. Ook geothermische warmte, en warmte van het vergistings- en vergassingsproject bij De Meerlanden kan op dit net.


terug naar overzicht