07 november 2011
De Beukenhorst-Zuid - duurzaam, populair kantorenpark vlakbij Schiphol
Kantorenpark Beukenhorst-Zuid sluit zeer goed aan bij de ambities van de gemeente. Samen met de ontwikkelaars zoekt de gemeente naar de juiste aanpak om het meest duurzame kantorenpark van Nederland te realiseren. Vanaf de planfase heeft Haarlemmermeer veel aandacht besteed aan communicatie en samenwerking. Zo heeft de gemeente het initiatief genomen om aan het begin van het planproces ontwikkelaars en eindgebruikers uit te nodigen om te praten over warmte- en koudeopslag (WKO) in Beukenhorst-Zuid. Alleen door samen te werken is het mogelijk om in ieder pand WKO te realiseren. De ontwikkelaars hebben een masterplan WKO gemaakt dat is vastgesteld door de provincie Noord-Holland. Ieder initiatief moet passen binnen dit masterplan.

Verder wordt jaarlijks, op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, het event 'Buren ontmoeten Buren' georganiseerd. Hiervoor ontvangen ontwikkelaars, eindgebruikers en overige betrokkenen een uitnodiging. De gemeente Haarlemmermeer wil hiermee de 'sociale duurzaamheid' in Beukenhorst-Zuid stimuleren. De gemeente Haarlemmermeer wil ook zelf het goede voorbeeld geven en een duurzame openbare ruimte realiseren. In 2011 is een proefstuk voor een zogeheten groene kade aangebracht in de damwand aan de waterpartij die in het park aanwezig is. Daarnaast heeft een duurzaamheidadvies op het inrichtingsplan voor de Openbare Ruimte geleid tot meer aandacht voor duurzaamheid in de openbare ruimte.

www.beukenhorstzuid.nl

 


terug naar overzicht