20 maart 2015
Verdien geld met uw bedrijfsdak
Realiseer een duurzame energie impuls voor uw bedrijf door middel van een zonne-energie installatie op uw bedrijfsdak. Zelf investeren of via financiering levert in beide gevallen geld op. Het Ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het leven geroepen. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Voor de SDE+ 2015 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Deze subsidie wordt door uzelf betaald via de ‘Opslag Duurzame Energie’. Een heffing die is ingevoerd om de investeringen in duurzame energie te stimuleren. U kunt er dus ook gebruik van maken. Gemeente Haarlemmermeer faciliteert deze duurzame energieproductie middels zonne-energie graag voor u en organiseert één collectieve SDE+ aanvraag.

Waarom?   
We willen zorgen voor meer duurzame energieproductie door bedrijven

Hoe?   
Realiseren van zonnepanelen op de daken door de bedrijven zelf of door het dak te verhuren aan een exploitant

Rendabel?   
Ja, zelf stroom opwekken met zonnepanelen is voor bedrijven nooit zó aantrekkelijk geweest als nu, dankzij de Rijks stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Zelfs bij financiering.

Wanneer?   
Gemeente Haarlemmermeer organiseert 1 collectieve “SDE+” aanvraag. Meldt u hiervoor aan uiterlijk 1 april 2015. Nadat de Rijks beschikking binnen is kunnen de bedrijven individueel of collectief aan de slag met de voorbereiding van de realisatie

Kosten?   
De aanvraag voor bedrijven (a €240 per aansluiting) wordt door de gemeente vergoed. U wekt dus zelf stroom op die u kunt gebruiken of verkopen én u krijgt daarbovenop nog eens deze Rijksbijdrage. Dat maakt dat een rendement op investering van >7%.

Voorwaarden
-
Bedrijven kunnen gebruikmaken van de SDE+ regelingen indien zij een grootverbruikersaansluiting hebben (>3 x 80 A). Bedrijven met een kleinverbruik aansluiting kunnen zich ook melden indien zij willen deelnemen in de collectieve uitvoering.

- Een beschikbaar dak oppervlak hebben van minimaal 130 m2 om een zonnesysteem te realiseren met een vermogen van >= 15kWp (ca. 60 panelen)

Investeren
De SDE+ regeling is een exploitatiesubsidie. U krijgt geld gedurende de eerste 15 jaar van exploitatie. De investering in de zonnepanelen doet u zelf, maar er zijn ook marktpartijen die van uw SDE+ beschikking gebruik willen maken en uw dak willen huren. Bij voldoende belangstelling zal gemeente Haarlemmermeer zaken collectief verder organiseren. Als u niet binnen 1 jaar overgaat tot realisatie vervalt de beschikking.

Type netaansluiting is bepalend
De (financiële) mogelijkheden van zonnepanelen bij bedrijven zijn sterk afhankelijk van de netaansluiting van het pand. De belangrijkste kenmerken:

- Grootverbruikersaansluiting (> 3 * 80 A). De belangrijkste stimuleringsmaatregel voor zonnepanelen bij panden met een grootverbruikersaansluiting is SDE+. Voor panden met een grootverbruikersaansluiting is salderen van zonnestroom niet mogelijk.

- Kleinverbruikersaansluiting (<= 3 * 80 A). Salderen van zonnestroom is voor een pand met een kleinverbruikersaansluiting wel mogelijk. Daarnaast geven fiscale maatregelen als de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheidsaftrek (KIA) een belangrijk financieel voordeel bij de investering in zonnepanelen.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan Ad.Reijneveld@haarlemmermeer.nl.
U ontvangt van adviesbureau Grontmij nadere informatie en een formulier voor aanlevering van de benodigde gegevens.
 


terug naar overzicht