12 oktober 2016
Expositie duurzame gebruiksmaterialen
Veel gebruiksvoor- werpen zijn al duurzaam. Er wordt al volop mee gewerkt. Een expo- sitie hiervan is te zien tijdens de Week van de Duurzaamheid van 10 tot 15 oktober. Dan wordt ook de nieuwe (korte) lm over duurzaam- heid in Haarlemmermeer vertoond. De expositie en lm zijn te zien in de publiekshal van het raadhuis. John Nederstigt, wethouder duurzame ontwikkeling, vertelt: “Duurzaam- heid is geen science ction. Veel producten die we gebruiken zijn al duurzaam.” Voorbeelden hiervan zijn een hip skatebord gemaakt van essendoppen, archiefkasten die zijn vermaakt tot een bankje en een bak voor gescheiden afvalinzameling. Ook wordt bijvoorbeeld damesmode van gerecyclede garens gemaakt en een tas van gerecycled vrachtenwagenzeil. 

Film 
Haarlemmermeer werkt al vele?jaren aan een welvarende, gezonde, circulaire samenleving. Omdat het nodig is, maar ook omdat het in onze polder kan. Bedrijven en organisaties innoveren, zowel op ecologisch als op economisch gebied. Er zijn volop duurzame ontwikkelingen op verschil- lende gebieden. Zon en wind leveren energie en natuurvriendelijke oevers en akkerranden maken pesticiden overbodig en bevorderen de biodi- versiteit. Afval is grondstof en wordt omgezet in nieuwe materialen en de tuinbouw draait op duurzame energie. 

Bedrijven krijgen volop de ruimte voor innovaties en duurzame initiatie- ven. Aan deze elementen wordt in de lm Circulaire Samenleving HLMR- meer aandacht besteed. De lm?is gemaakt in samenwerking met NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, participatiefonds Meermaker, onder- steuner startups Enginn, energie- bedrijf Tegenstroom en het Spaarne Gasthuis. De expositie en de lm zijn te zien tijdens de openingstijden van het raadhuis. 

 


terug naar overzicht