SHARE Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer werken we aan een duurzame, gezonde samenleving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Dat doen we omdat grondstoffen schaarser worden en klimaatverandering voor meer wateroverlast én droogte zorgt. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden boeken we al veel goede resultaten. Zo gaan we de klimaatverandering tegen, maken we onze polder energieleverend, werken we aan een robuust en duurzaam watersysteem, produceren we grondstoffen in plaats van afval én zorgen we voor gezonde school- en kantoorgebouwen.

Doel van SHARE Haarlemmermeer is nieuws en ervaringen delen. Over sectoren heen gebruik maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Elkaar versterken. Slimme innovaties vertalen naar winstgevende businesscases. Bekijk hier de korte film. 

Naast het tweejaarlijkse SHARE Haarlemmermeer Congres organiseren we ieder kwartaal SHARE Meets op inspirerende pop-up locaties verspreid door de regio. De setting is informeel en interactief. Concreet aan de slag. Het SHARE netwerk benutten zodat het sneeuwbaleffect groter wordt. Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Daarmee biedt SHARE niet alleen een uniek podium maar ook een perfect businessplatform in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam.  

UITNODIGING - SHARE Meets Circular Food >> di 25 sept 2018 van 14.00 - 17.00 uur
In een circulaire economie zijn alle processen zó ingericht dat er niks wordt weggegooid. Afval bestaat niet door op een andere manier te produceren en consumeren; door kringlopen te sluiten en grondstoffen maximaal te benutten. In Haarlemmermeer zijn tal van initiatieven om partijen in de voedselketen te verbinden om samen een duurzaam voedselsysteem te realiseren. Welke kansen zijn er? Hoe gaan we elkaar versterken? De setting is informeel en interactief met ongeveer 60 gasten. Concreet aan de slag. Meer informatie en aanmelden 

Duurzaamheid leeft in de Haarlemmermeer
SHARE is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en Founders uit het bedrijfsleven: "Samen maken wij ons sterk voor de transitie naar een circulaire samenleving. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Duurzaamheid gaat verder dan energie, mobiliteit, afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. Het gaat over de manier waarop we in de toekomst willen wonen, werken, leren en leven met als ultieme doel een circulaire samenleving. Haarlemmermeer heeft de sterkste lokale economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam is één van de sterkste regionale economieën van Europa. Dat biedt enorme kansen én een grote verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame wereld. Er gebeurt al veel, maar er moet méér en het moet sneller. Daarvoor zijn coalities en verbintenissen nodig, ruimte om te experimenteren en uitwisseling van ervaringen en inzichtenWe nodigen je van harte uit om mee te doen!” 

SHARE Open Business Pitches
Tijdens SHARE 2017 toonden startups én gevestigde ondernemingen duurzame innovatieve businesscases en icoonprojecten. Een unieke kans om in contact te komen met pioniers, spraakmakende initiatieven, potentiële partners en investeerders. 

Bekijk hier de filmpjes van SHARE Business Pitches.